Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

#1 Ta fram en tydlig kravprofil En väl genomarbetad kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad man letar efter, vilken kompetens, utbildning och profil som kandidaten ska ha. Så tänk på att inför en rekrytering...