Hem / Om oss

Om oss

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. Vi är cirka 1000 anställda varav cirka 800 är uthyrda konsulter. Montico har kontor på ett 20-tal orter i Sverige med huvudkontor i Tranås samt ett kontor i Polen för internationell arbetskraft.

Vår vision

Vi på Montico vill med våra tjänster göra skillnad för både individ, kund och näringsliv genom att:​

  • Bidra till att individer växer genom kompetens- och personlig utveckling och att de skapar nya möjligheter för sig på arbetsmarknaden.
  • Bidra till att våra kunder kan behålla och vidareutveckla sin förmåga till framgångar på respektive marknad.
  • Bidra till att näringslivet och samhället i de regioner där vi verkar, utvecklas så att individers och företags framgång fortlöpande stärks.

Våra auktorisationer och certifieringar

Vi är auktoriserade inom alla våra verksamhetsområden och arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster.

Att vi är auktoriserade och certifierade innebär en garanti för dig som kund att vi är en seriös leverantör som på ett affärsmässigt och korrekt sätt följer de lagar och regler som gäller inom vår branschorganisation.

Auktorisationer

Montico är ett auktoriserat rekryterings, – bemannings-, utbildnings-, omställnings-, och matchningsföretag. Auktorisationerna är utfärdade av respektive branschorganisation och förnyas en gång om året efter granskning i auktorisationsnämnden.

Våra auktorisationer

Certifieringar

Montico är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledningssystem. Det innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar våra processer och arbetssätt, är godkända enligt denna ISO-standard. Ledningssystemet förbättras kontinuerligt och följs upp genom årliga revisioner.

Vi är också certifierade enligt ISO 14000, som är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som är integrerat i verksamheten på Montico.

Vi är också certifierade enligt standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001. Standarden ska hjälpa företag och organisationer att jobba systematiskt med arbetsmiljön och ställer bland annat krav på psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

iso_loggorna

Vårt hållbarhetsarbete

Som en stor arbetsgivare påverkar Monticos verksamhet samhället och människorna som lever och verkar där, både på kort och lång sikt. Vi lägger stor vikt vid att det vi planerar och genomför ska vara hållbart, och att våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här ›