Hem / Om oss

Om Montico

Montico erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. Montico har kontor på ett 20-tal orter i södra och mellersta Sverige med huvudkontor i Tranås.

Vi är ett komplett matchningsföretag

Företaget grundades i Tranås år 1996, då med egen legotillverkning inom industrin samt bemanningstjänster i Tranås kommun med omnejd. Namnet Montico kommer från den ursprungliga verksamheten: Montering, Industri, Consulting.

Sedan dess har Montico utvecklats till ett komplett matchningsföretag med verksamhet inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchning. Vi är omkring 1 000 anställda varav cirka 800 är konsulter uthyrda till företagskunder. 

Vår vision

Vår vision är att med våra tjänster göra skillnad både för individer, kunder och näringsliv. Det gör vi genom att bidra till att individer växer och skapar nya möjligheter för sig på arbetsmarknaden, att våra kunder kan behålla och vidareutveckla sin förmåga till framgång på sina marknader samt att näringsliv och samhälle utvecklas.

Våra värderingar

Monticos fem värderingar har följt med oss sedan starten 1996 och är grunden i vår företagskultur. Att bemöta alla med respekt, ha en öppen och rak kommunikation, vi-anda där vi hjälps åt, mod att agera och affärsmässighet är vägledande för hur vi arbetar och hur vi vill att arbetsklimatet ska vara.

Vårt hållbarhetsarbete

För att uppnå vår vision att göra skillnad krävs ett långsiktigt hållbarhetsarbete i alla delar av vår verksamhet som inkluderar ekonomi, miljö och sociala faktorer. Vi arbetar målmedvetet inom samtliga områden för att göra morgondagen ännu lite bättre för oss, våra intressenter och för de som en dag ska ta över efter oss.

För oss är det viktigt att påverka samhället positivt och vi lägger stor vikt vid att det vi gör ska vara hållbart samt att vi genom våra medarbetare skapar värde och samhällsnytta varje dag.

Vårt kvalitetsarbete

Med utgångspunkt i vår vision och våra värderingar utvecklar vi löpande verksamheten, medarbetarna och erbjudandet för att skapa kvalitet i alla led. Vi tror att en god kvalitet i våra tjänster och i kontakten med oss, är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för vår fortsatta utveckling.

Våra certifieringar

Montico är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledning. Det innebär att vårt ledningssystem är godkänt enligt denna ISO-standard. Vi är också certifierade enligt ISO 14000, som är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning samt standarden för systematisk arbetsmiljöledning ISO 45001. 

Våra auktorisationer

Vi är auktoriserade inom alla våra verksamhetsområden vilket garanterar att vi är en seriös leverantör som följer de regler som gäller inom branschorganisationer.

Våra policyer

Montico har ett antal policyer som stöd i vårt systematiska arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ta del av dem här:

Kvalitetspolicy | Miljöpolicy | Arbetsmiljöpolicy

Loggor för ISO-certifieringar
Loggor för ISO-certifieringar

Relaterade sidor

Kvinna sitter i ett kontor.

Leverantörsinformation

Här hittar du information för dig som är leverantör.

Läs mer ›

Två personer sittandes framför ett bord med pappersdokument på.

Integritetspolicy

Här hittar du information om vår integritetspolicy.

Läs mer ›

Närbild på händer som håller på med en dator.

Visselblåsarpolicy

Här hittar du information om vår visselblåsarpolicy.

Läs mer ›