Hem / Om oss / Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är det viktigt att påverka vårt samhälle positivt. Vi arbetar aktivt med matchning- och arbetsmarknadsfrågor, där vi sätter mångfald, jämställdhet och ett tryggt arbetsliv i centrum.

Vårt hållbarhetsarbete bygger på de förutsättningar som finns i Sverige med fokus på de frågor där vi anser att vi har störst möjlighet och skyldighet att agera. Dessa frågor har vi samlat under fyra fokusområden: Affären, Medarbetaren, Hållbar arbetsmarknad samt Miljö och klimat. Områdena har olika styrning och arbetssätt beroende på mål och prestationer.

Affären handlar bland annat om att skapa en långsiktig kund- och leverantörssamverkan. Fokusområdet medarbetaren omfattar exempelvis hälsa, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Vi vill verka för en hållbar arbetsmarknad där vi bland annat bidrar till jämställda och inkluderande arbetsplatser och hjälper människor att bli anställningsbara genom hela yrkeslivet.

Vi lägger stor vikt på miljö och klimatfrågor. Målet är att ständigt minska vår miljöpåverkan och utveckla vårt miljöarbete. Bland annat har vi satt mål för minskad koldioxidförbrukning, elförbrukning, pappersförbrukning och avfallshantering.