Resan till jobb var kortare än vad Zahra och Davood trodde

Resan till jobb var kortare än vad Zahra och Davood trodde

Hur kom det sig att ni började läsa på Montico? – Vi skulle läsa SFI, svenska för invandrare, och när vi fick veta att Montico erbjuder Industriutbildning i kombination med SFI blev vi väldigt intresserade. Det var en fantastisk möjlighet för oss att komma ut på...