Hem / För leverantörer

Leverantörsinformation

På Montico använder vi fakturaskanning. Vi ställer höga krav på de fakturor som vi tar emot. Fakturor som saknar information eller är felaktiga kommer att reklameras. 

Fakturan måste innehålla:

  • Säkerställ att fakturan är ställd till rätt bolag inom Monticokoncernen
  • Vår referens – Namnet på vår beställare
  • Vårt inköpsordernummer
  • Korrekt moms

Faktura ställs till oss i första hand som PDF, om detta ej är möjligt skickas fakturan med brev:

  1. PDF

PDF-faktura ställs till följande e-postadress:
faktura@montico.se

  1. Brev

Skickas på följande adress:
Box 416
573 25 Tranås