Hem / Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse

Montico står bakom den här webbplatsen och vår ambition är att så många som möjligt av våra besökare ska kunna använda den fullt ut.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt längre ner på sidan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vår webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@montico.se eller ring 010-265 95 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som vi inte beskriver på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av de brister som beskrivs nedan:

  • Vissa system som är kopplade till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta gäller sidorna för våra lediga jobb samt bokningssystemet för företagsutbildningarna. Dessa system äger vi inte och har inte möjlighet att själva justera i. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.
  • Formulären på sidan saknar funktion för automatiska förslag (autocomplete).
  • Det finns ingen webbplatskarta för att navigera på webbplatsen.
  • Vissa grafiska komponenter har för låg kontrast.
  • Det finns innehåll som inte ingår i så kallade landmärken.

Vi jobbar löpande med att åtgärda kända tillgänglighetsbrister.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en analys av montico.se med hjälp av vår externa webbyrå, externa tillgänglighetstjänster och verktyg samt via manuell granskning enligt webbriktlinjer.se/riktlinjer. Vi gör manuella tillgänglighetsanalyser löpande för att kunna åtgärda kända brister.

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.