Porträtt på kvinna som ler in mot kameran.

Inspiration

Tänk på det här när du rekryterar
Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

#1 Ta fram en tydlig kravprofil

En väl genomarbetad kravprofil är grunden för en lyckad rekrytering. Det är viktigt att ha en tydlig bild av vad man letar efter, vilken kompetens, utbildning och profil som kandidaten ska ha. Så tänk på att inför en rekrytering noggrant definiera och kommunicera de krav och förväntningar som är kopplade till rollen. Detta blir sedan ett underlag som underlättar kommande steg i rekryteringsprocessen. Med en tydlig kravprofil attraherar ni rätt kandidater och kan ta välgrundade beslut.

#2 Ha inte för bråttom

Ibland känner man sig pressad att snabbt fylla en vakant tjänst. Den befintliga personalen kanske är överbelastad eller en medarbetare har plötsligt sagt upp sig. Men har man för bråttom är risken att man tar förhastade beslut. För att spara tid och pengar i längden och säkra kvaliteten på rekryteringen, är det viktigt att ni noga tänker igenom hur ert behov ser ut, nu och framåt i tiden, och går igenom alla steg i rekryteringsprocessen. Kom ihåg att det är viktigare att det blir rätt, än ett det går fort. Du kan ha som riktlinje att rekryteringsprocessen tar ca 6 månader.

#3 Gör en helhetsbedömning

Det vanligaste är att man har intervjuer och CV-granskning som bedömningsunderlag. Men det är sällan tillräckligt. Ofta är det nödvändigt att även använda andra metoder, som att låta kandidaterna göra arbetsprov, personlighetstester eller vara med i gruppdiskussioner. Då får ni en bättre bild av kandidaternas kvalifikationer och lämplighet. Tänk på att det inte bara är kompetensen som ska bedömas utan även hur kandidaten passar in i företagets kultur, arbetsmiljö och arbetsgrupper.

#4 Ta alltid referenser

Referenstagningar är nödvändiga för att kunna fatta välgrundade beslut och minska risken för felrekryteringar. Genom att kontakta tidigare arbetsgivare eller kollegor kan du få kandidaternas erfarenhet och kompetens verifierad och mer information om hur väl

kandidaten bedöms stämma in på kravprofilen. Referenserna kan hjälpa dig att identifiera styrkor och svagheter och gör att du får en mer nyanserad bild av kandidaten. Tänk på att bara ta referenser som kandidaten själv angett och godkänt.

#5 Planera för onboarding

En bra onboarding får den anställde att känna sig välkommen och leder till en snabbare integration i företagets kultur och rutiner, ökar engagemanget, förbättrar arbetsprestationen och skapar en bra arbetsmiljö. Gör gärna en plan för onboardingen redan när ni börjar med rekryteringsarbetet så ni har klart för er vem som ansvarar för introduktionen, vilka personer den nyanställda ska träffa, vilken information och utbildning som är nödvändig, vilket annat stöd som den nyanställda kan behöva och så vidare.

Genom att följa de här tipsen ökar möjligheterna att göra en framgångsrik rekrytering där den anställde matchar kraven för rollen och företagets behov samt får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och vill stanna i företaget.

Låt Montico avlasta dig i nästa rekrytering

Att rekrytera är en komplex process med flera steg som måste utföras med noggrannhet för att förhindra kostsamma misstag. Vi kan avlasta dig i hela, eller specifika delar av, rekryteringsprocessen. Läs mer om hur vi jobbar med rekrytering här.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ny som chef?

Ny som chef?

Att ta på sig ledarrollen kan vara både spännande och utvecklande. Men det är också en roll som kräver mycket ansvar och förmåga att hantera olika situationer på ett effektivt sätt. Här är några tips som kan hjälpa dig när du är ny som chef.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!