Två personer skakar hand.

Inspiration

Kravprofil i rekrytering – så lägger du grunden för en lyckad tillsättning
Vilken eller vilka kompetenser är det ditt företag behöver? Hur ser kompetenskraven ut och vilka arbetsuppgifter ska personen utföra? Att göra ett grundligt förarbete i form av en detaljerad kravprofil kommer att löna sig.

Vad är en kravprofil?

Inför en rekrytering definieras kompetensen, utbildningen och den personliga profilen som krävs för tjänsten i fråga. Informationen blir sedan ett underlag som underlättar kommande steg i rekryteringsprocessen – från att utforma en jobbannons till att göra ett urval av kandidaterna.

Med en kravprofil minskar risken att stöta på patrull längre fram i rekryteringsprocessen och att kravprofilen ifrågasätts och behöver göras om. Det minskar också risken att du utgår från magkänslan och gör godtyckliga val av kandidater.

För att en kravprofil ska fungera som tänkt, behöver den göras på rätt sätt. Nedan följer ett par konkreta tips på hur du kan gå till väga.

Tänk brett och ifrågasätt

Försök att tänka brett och nytt när det är dags för en rekrytering. Varför ska ni rekrytera och hur ska den nya tjänsten se ut? Fundera över vilken person och kompetens ni egentligen behöver. Kanske ska den nya personen inte bara ersätta en annan person – det kanske är någon annan kompetens som kommer att behövas de närmaste åren?

Finns det redan en befattningsbeskrivning för tjänsten är det naturligtvis bra att utgå från den, men stirra dig inte blind på den enskilda tjänsten. Utgå från hur hela teamet ser ut. Vilken kompetens och vilka kunskaper behövs för att komplettera teamet? Finns det redan seniora personer i gruppen kanske du kan välja en mer junior person som kan växa in i tjänsten. Eller tvärtom, en senior kandidat kan vara värdefull i ett team med mer oerfarna medarbetare.

Utgå från er företagskultur

Vilka egenskaper och karaktärsdrag är viktiga att ha för att trivas och lyckas bra på er arbetsplats? För att identifiera rätt kandidater och ge dem rätt förväntningar är det viktigt att utgå från er företagskultur och tänka efter vilken eller vilka av era värderingar som är viktigast att kandidaten stämmer in på.

Skilj på formella krav och önskemål

Det är viktigt att komma ner på detaljnivå när du gör en kravprofil. Se till att få med alla arbetsuppgifter och fundera på var fokus för tjänsten ligger. Ligger fokus på försäljning i den tilltänka tjänsten eller är det mer administration? Detta styr vilken profil du ska söka efter. Listan på kompetenser brukar bli lång, men tänk på att skilja på formella krav och önskemål. Behöver till exempel personen vara utbildad civilekonom för att klara tjänsten eller är det bara ett önskemål? Om du har svårt att skilja på krav och önskemål så fundera på varför en viss erfarenhet eller utbildning behövs. Tänk på att de krav du ställer upp bör matcha jobbets nivå och kommer att styra vilka personer som söker jobbet.

Kravprofilen görs ofta i form av en checklista som kommer att fungera som ett internt styrdokument för hela rekryteringsprocessen. Se till att alla inblandade godkänner kravprofilen innan ni går vidare i processen.

Förslag på frågor för att skapa en bra kravprofil

  • Vilken arbetslivserfarenhet krävs för tjänsten?
  • Vilka kunskaper krävs för tjänsten? (exempelvis utbildning, specialistkunskap)
  • Vilka personliga egenskaper behövs för att lyckas?
  • Vilken kompetens behövs för att komplettera teamet?
  • Vilka värderingar matchar ert företag?

Montico hjälper dig med alla steg i rekryteringsprocessen

Våra rekryteringskonsulter kan utföra hela, eller delar av, rekryteringsprocessen – allt för att du ska få rätt person på rätt plats. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i nästa rekrytering.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!