Onboarding – så lyckas du med introduktionen av dina nyanställda

Kontraktet är påskrivet och du har äntligen hittat rätt kandidat för jobbet. Men har du en onboardingplan för hur din nya medarbetare ska introduceras till jobbet för att få en bra start?
En chef håller i en onboarding-process med en medarbetare.

Rekryteringsprocessen är inte klar efter tillsättning

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att personen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. Hur väl detta lyckas beror i stor utsträckning på hur bra du som chef förberett och haft en välplanerad onboardingplan.

Företag investerar mycket tid och pengar för att rekrytera rätt person, men det kan ändå gå helt fel.

Ofta handlar det om att det finns förväntningar från många olika delar av organisationen på den nyanställda, särskilt när det handlar om en ny roll som tillsatts. Även om den anställande chefen gjort en befattningsbeskrivning under rekryteringsprocessen, finns det en massa förväntningar från andra i organisationen. Och därtill kommer att den nyanställda själv har idéer på vad som bör göras. Resultatet blir ofta att den nyanställda fyller sin tid med helt andra saker än vad chefen tänkt sig och ingen part blir nöjd.

Förväntningar och mål centrala i onboarding

Det gäller att, tillsammans med den anställande chefen och den nyanställda, sätta upp tydliga målsättningar och göra prioriteringar av arbetsuppgifter utifrån befattningsbeskrivningen. Ju tydligare man kan vara kring förväntningar och målsättningar, desto större blir chansen att det blir en lyckad rekrytering – det vill säga att chefen och den övriga organisationen blir nöjda med rekryteringen och den nyanställda får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Tips för lyckad onboarding

Gör en plan redan när ni sätter igång rekryteringsarbetet på hur introduktionen den första veckan ska se ut. Vem ansvarar för introduktionen, vilka personer ska den nyanställda träffa, vad behöver förberedas kring arbetsplatsen mm. Genom att vara förberedda och erbjuda ett välplanerat mottagande känner sig den nyanställda sedd, hörd och delaktig, vilket ökar chanserna att hen kommer att trivas och vill stanna i företaget.

Vi hjälper er med onboardingen

Vill ni säkra upp er nästa rekrytering? I vårt program “Ny i rollen” ger vi förutsättningar för att maximera nyttan av en nyrekrytering. Läs mer om den här.

Mer inspiration

Ny som chef?

Ny som chef?

Att ta på sig ledarrollen kan vara både spännande och utvecklande. Men det är också en roll som kräver mycket ansvar och förmåga att hantera olika situationer på ett effektivt sätt. Här är några tips som kan hjälpa dig när du är ny som chef.

Hur blir man chef?

Hur blir man chef?

Att bli chef är ett mål för många, oavsett om man befinner sig i början av sin karriär eller har flera års erfarenhet. Men vad krävs egentligen för att bli chef? Här ger vi några tips på hur du kan ta steget till att bli chef.

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Att hitta personal och attrahera rätt kompetens blir en allt tuffare uppgift när det råder brist på kompetens inom många yrkesområden och konkurrensen bland arbetsgivare är stor. Hur ska man då göra för att hitta personal? Vi listar några tips i denna artikel.

Skola om sig

Skola om sig

Funderar du på att skola om dig? Kanske känner du för att jobba med något annat eller ta ett nytt steg i din personliga utveckling? Här är några tips för dig som går i tankarna att börja plugga som vuxen.

Tre Montico-anställda skrattar ihop

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. 

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!