En chef håller i en onboarding-process med en medarbetare.

Inspiration

Onboarding – så lyckas du med introduktionen av dina nyanställda
Kontraktet är påskrivet och du har äntligen hittat rätt kandidat för jobbet. Men har du en onboardingplan för hur din nya medarbetare ska introduceras till jobbet för att få en bra start?

Rekryteringsprocessen är inte klar efter tillsättning

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att personen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. Hur väl detta lyckas beror i stor utsträckning på hur bra du som chef förberett och haft en välplanerad onboardingplan.

Företag investerar mycket tid och pengar för att rekrytera rätt person, men det kan ändå gå helt fel.

Ofta handlar det om att det finns förväntningar från många olika delar av organisationen på den nyanställda, särskilt när det handlar om en ny roll som tillsatts. Även om den anställande chefen gjort en befattningsbeskrivning under rekryteringsprocessen, finns det en massa förväntningar från andra i organisationen. Och därtill kommer att den nyanställda själv har idéer på vad som bör göras. Resultatet blir ofta att den nyanställda fyller sin tid med helt andra saker än vad chefen tänkt sig och ingen part blir nöjd.

Förväntningar och mål centrala i onboarding

Det gäller att, tillsammans med den anställande chefen och den nyanställda, sätta upp tydliga målsättningar och göra prioriteringar av arbetsuppgifter utifrån befattningsbeskrivningen. Ju tydligare man kan vara kring förväntningar och målsättningar, desto större blir chansen att det blir en lyckad rekrytering – det vill säga att chefen och den övriga organisationen blir nöjda med rekryteringen och den nyanställda får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Tips för lyckad onboarding

Gör en plan redan när ni sätter igång rekryteringsarbetet på hur introduktionen den första veckan ska se ut. Vem ansvarar för introduktionen, vilka personer ska den nyanställda träffa, vad behöver förberedas kring arbetsplatsen mm. Genom att vara förberedda och erbjuda ett välplanerat mottagande känner sig den nyanställda sedd, hörd och delaktig, vilket ökar chanserna att hen kommer att trivas och vill stanna i företaget.

Vi hjälper er med onboardingen

Vill ni säkra upp er nästa rekrytering? I vårt program “Ny i rollen” ger vi förutsättningar för att maximera nyttan av en nyrekrytering. Läs mer om den här.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!