detlokalavdnätverket

Ny i rollen-coachning

En lyckad rekrytering slutar inte med ett påskrivet anställningsavtal. Det gäller att ge den nyanställda en bra start i företaget, så att hen snabbt kommer in i sin nya roll, blir en del av er företagskultur och kan komma igång och leverera. I Monticos program “Ny i rollen” ger vi förutsättningar för maximera nyttan av en nyrekrytering.

En rekrytering är en stor investering både i tid och pengar. I Monticos ny i rollen-program arbetar vi tillsammans med den anställande chefen och den nyanställda för att sätta upp tydliga målsättningar och utifrån befattningsbeskrivningen göra prioriteringar av arbetsuppgifter. Allt för att ge den nyanställda förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb.

Innehåll

  • Befattningsbeskrivning
  • Målsättningar såsom anställande chef ser det
  • Viktiga projekt/”avlastningar” första året och dess målsättningar
  • Prioritet ur tidsfördelningsaspekt enligt chef
  • Thomas analys (DISC) inklusive återkoppling över telefon ca 1.5 h

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Målgrupp

Programmet riktar sig i första hand till nyanställda chefer och specialister.

Skicka en intresseanmälan

Fyll i formuläret med dina uppgifter så återkommer vi till dig.