Besiktningsman av pallställ står framför ställage.

Inspiration

Måste våra pallställ besiktigas?
Måste man besiktiga pallställ? Vem ska i så fall utföra besiktningen och hur ofta måste det göras? I den här artikeln reder vi ut vilka krav och föreskrifter som gäller kring besiktning av pallställ.

Arbetsmiljöverkets krav på besiktning av pallställ

Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2006:4) har arbetsgivaren ansvar att upprätta rutiner kring kontroll och riskbedömning av pallställ och andra ställage för att säkerställa att de kan användas med betryggande säkerhet. Detta innefattar bland annat hur ofta kontroller ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som är ansvarig för kontrollerna med mera.

Det är inget krav att pallställ ska besiktigas, men att besiktiga pallställen kan vara en användbar del av de rutiner arbetsgivaren ska ha för att fortlöpande kontrollera sina pallställ.

För att säkerställa att dessa rutiner följs på ett bra sätt kan man låta ett certifierat besiktningsföretag utföra en expertbesiktning av pallställen.

Vad säger Europastandarden SS-EN 15635?

Enligt SS-EN 15635 ska okulär kontroll av lagerinredning göras varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån en riskbedömning. Var 12:e månad ska besiktning ske som ska säkerställa den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635.

Enligt standarden är det arbetsgivaren ansvar att alla personal som arbetar med pallställ ska veta hur de används på ett säkert sätt. Eventuella felaktigheter eller problem rapporteras till ansvarig för pallställen/lagerinredningen.

Utbilda era egna besiktningsmän

Montico utbildar er personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen. Vi ger kunskap i vilka regler som gäller för t.ex utvärdering av skada på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för mätning och klassificering av skador på stolpar och stag och belastningsskyltar.

Läs mer om vår utbildning till besiktningsman av pallställ här.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!