Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Utbildning av besiktningsman för pallställ och andra ställage

Utbildning av besiktningsman för pallställ och andra ställage

Enligt Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning) ska en undersökning och riskbedömning av pallställ och andra ställage göras för att säkerställa att de kan användas med betryggande säkerhet.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Längd:

1 dag.

Okulär kontroll ska ske av lagerinredning varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån riskbedömning. Var 12:e månad ska besiktning ske av en utbildad person (expertbesiktning) som ska säkerställa den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635.

Utbildning av besiktningsman

Vi utbildar er personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad.

Vi ger kunskap i vilka regler som gäller för t.ex utvärdering av skada på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för mätning och klassificering av skador på stolpar och stag och belastningsskyltar.

Utbildningen genomförs på plats hos kunden då teoretiska moment blandas med praktisk besiktning av utvalda existerande pallställ eller annat ställage.

Utbildningen avslutas med certifiering. Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att personen uppfyller krav i standard eller annan form av specifikation. Certifiering av personer vid Montico baseras på standarden SS-EN ISO/IEC 17024. Certifikatet är giltigt i fem år.

Efter genomförd utbildning och godkänd certifiering har deltagaren kunskap om hur den regelbundna kontrollen genomförs samt ansvara för den årliga expertbesiktningen.

Innehåll

  • Lagar, regler och standarder
  • Myndighetsföreskrifter
  • Teknikkunskap/ställagelära
  • Kontrollprocedurer och rutiner
  • Besiktningsmetodik

Utbildningen pågår i cirka 8 timmar.

Utförande av expertbesiktning

Om ni inte vill eller har möjlighet att utbilda egen personal för att utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad kan Monticos egna besiktningsmän genomföra besiktning.

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.