iwsutbildning

Utbildning av besiktningsman för pallställ och andra ställage

Enligt Arbetsmiljöverket författningssamling AFS 2006:4 (Användning av arbetsutrustning) ska en undersökning och riskbedömning göras av pallställ och andra ställage för att på så sätt säkerställa att de kan användas med betryggande säkerhet.

Okulär kontroll ska ske av lagerinredning varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån riskbedömning. Var 12:e månad ska besiktning ske av en utbildad person (expertbesiktning) som ska säkerställa den årliga kontrollen enligt SS-EN 15635.

Utbildning av besiktningsman

Vi utbildar er personal till att bli besiktningsmän som själva kan utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad.

Vi ger kunskap i vilka regler som gäller för t.ex utvärdering av skada på bärbalkar, rutiner för åtgärder vid skador, regler för mätning och klassificering av skador på stolpar och stag och belastningsskyltar.

Utbildningen genomförs på plats hos kunden då teoretiska moment blandas med praktisk besiktning av utvalda existerande pallställ eller annat ställage.

Utbildningen avslutas med certifiering. Certifikatet är giltigt i fem år.

Efter genomförd utbildning och godkänd certifiering har deltagaren kunskap om hur den regelbundna kontrollen genomförs samt ansvara för den årliga expertbesiktningen.

Utförande av expertbesiktning

Om ni inte vill eller har möjlighet att utbilda egen personal för att utföra expertbesiktningen som ska ske var 12:e månad kan Monticos egna besiktningsmän genomföra besiktning. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Innehåll

  • Lagar, regler och standarder
  • Myndighetsföreskrifter
  • Teknikkunskap/ställagelära
  • Kontrollprocedurer och rutiner
  • Besiktningsmetodik

Utbildningen tar ca 8 timmar i anspråk.

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen