En person skriver ett personligt brev på en laptop.

Jobbsökartips

Personligt brev
Ett personligt brev utgör en mycket viktig del av jobbansökan och ska komplettera ditt CV. Det ska tala för vem du är, men var noga med att inte bli för personlig! Kom ihåg att det är ett arbete du söker.

Vad ska du tänka på när du skriver ett personligt brev?

#1 Läs på om företaget

En vanlig miss som många gör är att använda sig av ett enda personligt brev till alla ansökningar. Därför bör du, innan du börjar skriva, läsa igenom  jobbannonsen noga och ringa in vad som efterfrågas. Vilka är de konkreta arbetsuppgifterna? Vilka personliga egenskaper efterfrågas? Är det någon speciell kompetens som krävs?

För att ytterligare öka dina chanser – läs på om företaget innan du börjar skriva. Visa att du har förkunskaper om företaget och deras verksamhet. Det ökar din trovärdighet. Försök att tänka dig in i arbetsgivarens perspektiv. Varför ska de anställa just dig?

#2 Börja med det viktigaste

Det är viktigt att brevet är tydligt och konkret. Försök att inte skriva längre än vad som ryms på ett A4. Inled ditt personliga brev med en kort och koncis text där du tydligt motiverar varför du söker just den här tjänsten och vad det är som gör att du passar för den. Kom ihåg att det första stycket i brevet är det viktigaste.

#3 Ge exempel och lyft lärdomar

Nu ska du matcha dina kompetenser och unika egenskaper med vad företaget efterfrågar. Räkna inte upp allt du är bra på, utan fokusera på vad arbetsgivaren efterfrågar. Det kan även vara bra att lyfta lärdomar du har skaffat dig under tiden du har arbetat (praktiserat eller fått annan arbetslivserfarenhet) och resultatet du uppnått. Eller om du har utvecklats inom ett visst område. För den som läser ansökan blir det mycket mer verklighetsförankrat och överskådligt om du ger konkreta exempel på beteenden och egenskaper.

#4  En röd tråd genom hela brevet

Försök att skapa en levande text. Ett personligt brev ska utstråla självförtroende och det allra viktigaste – beskriva varför du så gärna vill ha det här jobbet hos den aktuella arbetsgivaren!

#5 Avsluta ditt personliga brev med en uppmaning

Avsluta gärna ditt personliga brev med en förväntan och önskan om att få komma på intervju. Kontrollera eventuella stavfel, formuleringar eller om det finns något du glömt att lyfta. Om du har möjlighet, be gärna en vän att läsa igenom brevet innan du skickar in din ansökan så du inte missar något väsentligt.

Fler jobbsökartips

13 vanliga frågor på arbetsintervjun

13 vanliga frågor på arbetsintervjun

Alla arbetsintervjuer är olika, men det finns vissa frågor som med största sannolikhet dyker upp. Bästa sättet att förbereda dig så att du känner dig självsäker och lugn på intervjun är öva på olika typer av frågor som du kan tänkas få.

Referenser – det här bör du tänka på

Referenser – det här bör du tänka på

När du varit på anställningsintervju kan du räkna med att arbetsgivaren ber dig om referenser. Här har vi samlat några tips om vad du ska tänka på när du ber om och lämnar ut referenser.

Kroppsspråk på anställningsintervjun

Kroppsspråk på anställningsintervjun

När du blir kallad på anställningsintervju har du säkert övat en hel del på hur du ska svara på intervjufrågorna, men har du tänkt på vilka signaler du sänder ut genom ditt kroppsspråk? Din Hållning, blick och gester sänder ut en hel del signaler som kan vara bra att vara medveten om.