värderingsstyrdrekrytering

Inspiration

Värderingsstyrd rekrytering
Ofta läggs allt fokus i rekryteringsprocessen på att hitta rätt kompetens. Som rekryterare bör vi gå steget längre och fokusera på att hitta kandidater med rätt attityd och inställning som matchar företagskulturen.

Varför är det viktigt att kartlägga attityder och värderingar?

Kompetens är givetvis grunden för att en person ska kunna prestera och utföra sitt arbete på bästa sätt. Men kompetens kan kompletteras och utvecklas. Det är svårare med beteende och attityder. De förändras inte så lätt. Personer som har rätt attityd och inställning, det vill säga som stämmer överens med företagets värderingar, kommer att ta sig an uppgifter och agera utifrån företagskulturen. De förstår lättare vilka förväntningar som finns och blir på så sätt mer självgående och kan fatta rätt beslut.

Hur gör man då för att lyckas med värderingsstyrd rekrytering?

Det handlar om att ha en långsiktig strategi för rekryteringsarbetet för att kunna få ut maximalt av den investering som en rekrytering innebär. Att i hela rekryteringsprocessen – kravspecifikation, intervju och referenstagning – ställa frågor som tydliggör beteende och värderingar. När fokus flyttas från att kartlägga den formella kompetensen till att mäta attityder och drivkrafter, kan vi avgöra om en person passar in i en företagskultur eller ej.

Tips för ditt arbete med värderingsstyrd rekrytering:

  • Lägg fokus på attityd och värderingar i intervjun när du säkerställt formell kompetens.
  • Låt ditt företags värderingar vara vägledande genom hela rekryteringsprocessen.
  • Ställ frågor utifrån olika situationer för att få fram förväntade beteenden.
  • Lyssna och var nyfiken på kandidaten för att förstå dennes förväntningar.
  • Ta reda på vilka arbetsuppgifter och sammanhang som motiverar personen. Vilka förutsättningar behövs för att individen ska prestera som bäst.

Behöver ditt företag hjälp med nästa rekrytering? Vi hjälper er mer än gärna. 

Klicka här för att läsa mer om hur vi jobbar med rekrytering.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!