Värderingsstyrd rekrytering

värderingsstyrdrekrytering

Ofta läggs allt fokus i rekryteringsprocessen på att hitta en person med rätt kompetens. Som rekryterare bör vi gå ett steg längre och lägga fokus på att hitta kandidater med rätt attityd och en inställning som stämmer överens med företagskulturen.

Varför är det viktigt att kartlägga attityder och värderingar?

Kompetens är givetvis grunden för att en person ska kunna prestera och utföra sitt arbete på bästa sätt. Men kompetens kan kompletteras och utvecklas. Det är svårare med beteende och attityder. De förändras inte så lätt. Personer som har rätt attityd och inställning, det vill säga som stämmer överens med företagets värderingar, kommer att ta sig an uppgifter och agera utifrån företagskulturen. De förstår lättare vilka förväntningar som finns och blir på så sätt mer självgående och kan fatta rätt beslut.

Hur gör man då för att lyckas med värderingsstyrd rekrytering?

Det handlar om att ha en långsiktig strategi för rekryteringsarbetet för att kunna få ut maximalt av den investering som en rekrytering innebär. Att i hela rekryteringsprocessen – kravspecifikation, intervju och referenstagning – ställa frågor som tydliggör beteende och värderingar. När fokus flyttas från att kartlägga den formella kompetensen till att mäta attityder och drivkrafter, kan vi avgöra om en person passar in i en företagskultur eller ej.

Tips för ditt arbete med värderingsstyrd rekrytering:

  • Lägg fokus på attityd och värderingar i intervjun när du säkerställt formell kompetens.
  • Låt ditt företags värderingar vara vägledande genom hela rekryteringsprocessen.
  • Ställ frågor utifrån olika situationer för att få fram förväntade beteenden.
  • Lyssna och var nyfiken på kandidaten för att förstå dennes förväntningar.
  • Ta reda på vilka arbetsuppgifter och sammanhang som motiverar personen. Vilka förutsättningar behövs för att individen ska prestera som bäst.

Behöver ditt företag hjälp med nästa rekrytering? Vi hjälper er mer än gärna. 
Klicka här för att läsa mer om hur vi jobbar med rekrytering.

Mer inspiration

Skriva jobbannons

Skriva jobbannons

Det finns flera saker att tänka på när du ska skriva en jobbannons. Dels är det viktigt att den...