Två personer skrattar ihop i industrimiljö.

Inspiration

Vad är en bra ledare?
Att utöva ett bra ledarskap är utmanande på flera sätt. Här listar vi ett par egenskaper som är bra att ha som ledare.

Vad kännetecknar en bra ledare?

Dina ledaregenskaper är avgörande för hur gruppen presterar både kollektivt och individuellt. Ett dåligt ledarskap riskerar att försämra de individuella prestationerna men framförallt trivseln på arbetsplatsen. Med en missnöjd personalstyrka följer en mängd olika problem som du egentligen skulle kunna undvika med ett bättre ledarskap.

En bra ledare kännetecknas av flera egenskaper som inte bara medarbetarna effektivare, de trivs även bättre under dina vingar och blir mer lojala till dig och dina metoder. När alla drar åt samma håll är möjligheterna för utveckling stora. Nedan listar vi sex stycken egenskaper som kännetecknar en bra ledare.

#1 Värderingsstyrd

Grundläggande för ett bra ledarskap är en sund värdegrund – d.v.s. en välfungerande arbetskultur som medarbetarna trivs i. En sådan arbetskultur förhöjer stämningen på arbetsplatsen och uppmanar medarbetarna att ta för sig och säga ifrån på ett konstruktivt sätt när något ligger och skaver.

Som chef är det ditt ansvar att organisationens värdegrund förmedlas till medarbetarna. Lyckas du med att få alla att följa värdegrunden, har du tagit ett stort steg i rätt riktning vad gäller arbetsklimat. Tyvärr hamnar ofta arbetet med värdegrund långt ner på prioritetslistan för många chefer som istället prioriterar effektiviseringar av arbetsmetoder och liknande. I det långa loppet är värdegrundsarbetet avgörande för att medarbetarna ska trivas och uppnå sin fulla potential i arbetet.

#2 Självsäkerhet avgörande för ett bra ledarskap

Det är viktigt att du som chef i alla lägen föregår med gott exempel. Kommer du sent till varje morgonmöte, ska du inte förvänta dig annat än att din omgivning så småningom tar efter dina handlingar. Det finns studier som visar att gruppen inte gör sig bättre än sin ledare – vilket ytterligare stärker vikten av att uppföra sig som man vill att gruppen ska uppföra sig.

Ett gott självförtroende är också fundamentalt för ett bra ledarskap. Självsäkerhet smittas av på medarbetarna och skapar en trygghet i deras arbetssituation och ger även större tillit till dig som chef. Visa tydligt att du tror på dina visioner och medarbetare, det stärker både din position som chef och gruppens självförtroende.

#3 Delegerande och ansvarstagande

Att fördela arbetsuppgifter är en stor del av ditt uppdrag som chef. Det ligger i ditt ansvarsområde att delegeringen av arbetsuppgifter görs så att arbetet utförs med så hög kvalitet som möjligt. Ju fler uppgifter du eller någon annan har på sitt bord, desto mindre tid finns det att utföra dem på bästa möjliga sätt.

Det är även ditt ansvar som chef att regelbundet följa upp arbetet och vid behov göra ändringar i arbetsfördelningen. Ibland behöver man testa olika konstellationer för att komma fram till det mest effektiva tillvägagångssättet, så det är viktigt att du som chef inte räds för att ta ansvar och göra ändringar om så krävs.

#4 Uppmuntrande

Att kunna ge konstruktiv feedback är A och O för att du ska lyckas som ledare. Dels hjälper det medarbetarna att utvecklas och bli bättre på det de gör men det får dem också att känna sig sedda och uppskattade. Bra feedback grundar sig dock i att du är väl insatt i medarbetarnas arbeten, annars är risken för irritation stor.

Det är viktigt att du i samband med feedbacken uppmuntrar medarbetarna att komma med förslag på förbättringar och ändringar i arbetet. De har bra koll på verksamheten och har säkert bildat en uppfattning om vad som funkar och inte funkar, vilket du kan ha stor nytta av.

#5 Tydlig och strukturerad

Samtidigt som man stöttar och uppmuntrar, är det viktigt att vara tydlig i kommunikationen mot sina anställda – d.v.s. vara tydlig med vilka förväntningar varje enskild medarbetare har på sig, vilka målsättningar som gäller, hur strategin ser ut osv. Som chef har du kompassen i handen och ska på ett tydligt sätt kunna peka mot den riktning du vill att gruppen ska dra mot.

Det är ditt ansvar att bygga en arbetsstruktur som hela gruppen trivs i. Finns det ingen struktur som säger vem som ansvarar för vilka arbetsuppgifter, processer eller rutiner så uppfattas du som otydlig av medarbetarna.

#6 Utvecklande

Samtidigt som din egen utveckling bör gå framåt, är det också viktigt att du i din chefsroll ser till att medarbetarna utvecklas och blir bättre på sina arbetsuppgifter. Vad kan jag göra för att person A ska bli effektivare i sitt arbete? Hur får jag person B att komma in i gruppen bättre? Osv.

Det kan handla om att regelbundet följa upp arbetet, både på individuell- och helhetsnivå, för att hitta förbättringar och utveckla framförallt gruppen och de enskilda individerna men också verksamheten i stort.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!