rekryterautanattdiskriminera

Inspiration

Rekrytera utan att diskriminera – har du koll på reglerna?
Det finns mycket att tänka på för att undvika diskriminering vid rekrytering. Här listar vi viktiga saker att tänka på för att rekrytera utan att diskriminera.

Diskriminering begränsar urvalet av talanger

Det finns en risk att av slentrian ställa krav som exkluderar lämpliga kandidater, kanske just den kandidat som är bäst lämpad. För att nämna ett konkret exempel; är det ett absolut krav att personen har körkort för den aktuella tjänsten? Om det inte är det vore det en form av diskriminering att gallra bort kandidater utan körkort. Som arbetsgivare kanske du tycker att det vore bra om den tilltänkta medarbetaren har körkort, även om det inte är en förutsättning för att kunna hantera arbetsuppgifterna. Det finns många exempel där önskemål som inte är relevanta för tjänsten sållar bort flera bra kandidater. Med en medvetenhet om de lagar som gäller ökar alltså möjligheten att få in en person i organisationen som tillför mervärde för organisationen.

Viktigt med en strukturerad process 

Målet för all rekrytering handlar givetvis om att hitta den bästa kandidaten för en tjänst. Utgångspunkten är att man som arbetsgivare är fri att anställa vem man vill. Men det finns regler som begränsar den rätten och som därmed gör att arbetsgivaren inte alltid kan välja vem den vill anställa eller låta vilka kriterier som helst avgöra vem som anställs.

Att följa en strukturerad rekryteringsprocess är nyckeln till en lyckad rekrytering som även är fri från diskriminering. Detta kräver kunskap och erfarenhet, vilket kan ta tid att bygga upp.

Vad du bör tänka på som arbetsgivare för att undvika diskriminering:

  • Var medveten om vad diskrimineringslagen säger. Enligt lagen råder förbud mot att diskriminera på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
  • Verka för jämn könsfördelning och mångfald.
  • Som arbetsgivare har du en skyldighet att återanställa tidigare anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist och som kvalificerat sig med en viss anställningstid.
  • Tänk noga igenom vilka kriterier som anges i platsannonsen. Som arbetsgivaren kan du behöva förklara dessa och eventuella avsteg från kriterierna vid en eventuell diskrimineringstvist.
  • Väg vilka frågor som är lämpliga att ställa till kandidaten vid en intervju. Självklart vill du lära känna kandidaten men undvik att ställa frågor om ovidkommande saker. Undvik om möjligt frågor inom ramen för de enligt diskrimineringslagen skyddade intressena (kön, sexuell läggning, religion och ålder).
  • Ha en seriöst, väl förberedd, professionell och saklig rekryteringsprocess.

 

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!