Två lönekonsulter sitter på ett kontor.

Hem / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning / Lönekonsult med systeminriktning

Lönekonsult med systeminriktning

Efterfrågan på specialistkunskaper inom löneområdet i kombination med systemförståelse är idag stor. Den här utbildningen ger dig kunskaper inom lön, ekonomi och personal, samtidigt som du förbereds på att kunna arbeta konsultativt och möta framtidens krav på effektivisering och smart systemanvändning.

Vad gör en lönekonsult?

Dagens löneprocess är komplex och ställer höga krav på lönekonsulten, som dessutom får en alltmer strategisk och coachande roll. Arbetet är ofta självständigt med stort eget ansvar och med en rådgivande funktion till övriga organisationen. Huvuduppgiften är löneberäkning, men yrkesrollen innehåller mycket mer, exempelvis systemförståelse, som blir allt viktigare när arbetsuppgifter automatiseras. Där har lönekonsulten en viktig roll i att driva förändrings- och förbättringsarbete samt utbilda användare i systemet och lönearbetets processer.

Yrkesroll efter utbildningen

För dig som studerar till lönekonsult finns stora möjligheter att forma din egen karriär. Lön betalas ut i alla branscher och du kan jobba i offentlig verksamhet eller privat, med löneuppdrag ”in house” eller via outsourcing, på ett litet eller stort företag. Kanske vill du jobba med support eller med systemförvaltning av lönesystem? På sikt kanske du vill starta en egen lönebyrå? Möjligheterna är många!

Under utbildningen kommer du att göra studiebesök, möta gästföreläsare, genomföra kursuppgifter i samarbete med arbetsplatser och delta i arbetet på en arbetsplats under sammanlagt 15 veckor, så kallad LIA (Lärande i arbete).

Under utbildningens sista del, har du möjlighet att välja om du vill inrikta din sista praktikperiod (LIA) och ditt examensarbete mer mot systemförvaltning eller lönehantering, beroende på hur du vill forma din karriär efter studierna.

Upplägg

Utbildningen kan läsas i Växjö eller Ljungby. Båda utbildningsorterna har två till tre undervisningsförlagda dagar per vecka. Övrig tid är grupparbeten och självstudier.

I Ljungby sker en stor del av den platsförlagda undervisningen via videokonferens. Du träffar dina studiekamrater i en lektionssal på Campus Ljungby och du kommunicerar med läraren via högtalare och mikrofon. Vissa utbildningsträffar är gemensamma för båda orterna.

Utbildningen uppfyller de teoretiska kunskapskrav som branschorganisationen Srf konsulterna ställer på auktorisation. Mer information om hur du blir auktoriserad lönekonsult hittar du på www.srfkonsult.se.

Behörighet

Du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt särskild behörighet i Matematik 2/B och Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B är behörig att söka till denna utbildning.

För att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier ska du uppfylla något av följande:

 1. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

I händelse av fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen används följande urvalsmetoder:

 1. Särskilt prov som tar fasta på förmågor och kompetenser för att kunna tillgodogöra sig utbildningen och arbeta i rollen.
 2. Betyg i kurserna Matematik 2/B och Svenska 2/B eller Svenska som andraspråk 2/B.

Samtliga behöriga sökande kallas till det särskilda provet.

Utbildningsinformation

Antal poäng: 325 YH-poäng, 65 veckor

Antal platser: 35, fördelat på 2 orter

Studietakt: Heltid

Studieort: Växjö eller Ljungby

Examen: Yrkeshögskoleexamen

Finansiering: Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN

Nästa studiestart: Hösten 2021

Kurser

 • Lönehantering, grundkurs, 35p
 • Arbetsrätt, 30p
 • Lärande i arbete (LIA) 1, 5p
 • Lönesystem, 15p
 • Lönehantering, fördjupningskurs, 45p
 • Redovisning, 20p
 • Personalekonomi, 20p
 • Lärande i arbete (LIA) 2, 40p
 • Kommunikation i teori och praktik, 15p
 • Löneengelska, 10p
 • Personalarbetets innehåll och processer, 20p
 • Systemförvaltning för lönekonsulter, 20 p
 • Lärande i arbete (LIA) 3, 30p
 • Examensarbete, 20p

Kontakta oss

Vill du veta mer om utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Så här ansöker du till utbildningen

Du ansöker till utbildningen genom att klicka på knappen nedan.

Har du några frågor kring ansökan eller utbildningen? Då kan du kontakta oss på 0200-76 70 00 eller info@montico.se.