Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Kvalitetsledningssystem EN ISO 3834

Kvalitetsledningssystem EN ISO 3834

Gör det enkelt och effektivt – använd Montico som hjälp vid inrättande av ISO 3834.

Om tjänsten

EN ISO 3834 är en standard för svetsande företag och är internationellt erkänt som kvalitetsledningssystem. Kvalitetsledningssystemet säkerställer att svetsning i metalliska material i verkstad eller montageplats lever upp till kraven på säkerhet, konstruktion och funktion.

Fördelar med kvalitetssystemet EN ISO 3834

  • Rationaliseringsvinster – ordning och reda frigör resurser och skapar värde
  • Konkurrensfördelar – intressera nya kunder och bibehålla konkurrenskraft
  • Marknadsfördelar – skapa marknadsmöjligheter och bibehålla marknadsandelar
  • Ökat trovärdighet – tilltro till företagets förmåga
  • Enklare kommunikation med kund – kvalitetsstyrning enligt internationell erkänd modell
  • Säkrare och effektivare inköp – enklare sätt att komma överens inför, under och efter ett avtal
  • Framtidssäkring – satsning på en hållbar modell

Standarden erbjuder tre olika kvalitetsnivåer som väljs beroende på tillverkningens omfattning, krav och möjligheter:

  • EN ISO 3834-2 Omfattande kvalitetskrav
  • EN ISO 3834-3 Normala kvalitetskrav
  • EN ISO 3834-4 Enkla kvalitetskrav

EN ISO 3834 är dessutom en del i certifiering mot EN 1090-1.

Vanliga frågor om tjänsten

Hur lång tid tar det att implementera EN ISO 3834?

I grunden bygger hela systemet på god “verkstads-praxis”. Vår erfarenhet är att de flesta företag har bra kontroll på sin svetsning, men det saknas ofta styrning, kontroll och uppföljning.

Vad kostar det?

Tidsåtgången att implementera EN ISO 3834 skiljer sig mycket. Vissa företag har mycket av det som krävs och vissa företag behöver börja från grunden. Därför är det svårt att ge en exakt summa. Sedan ska man även ta hänsyn till om företag vill certifiera sig eller ej. Där tillkommer en del kostnader.

Om man har implementerat EN ISO 3834, behöver man då certifiera sig?

Det är en fördel att certifiera sig då det skapar ytterligare tilltro till företaget. Vissa kunder eller myndigheter kräver också en certifiering. Men många väljer att endast implementera ISO 3834 då man ser vilka fördelar det ger.

Måste man ha en svetsansvarig om man implementerar EN ISO 3834?

Ja, man ska ha en person som är teknisk kunnig för att utföra sitt arbete. Saknas denna kompetens kan man antingen hyra in tjänsten eller utbilda någon till IWS (International Welding Specialist).

Frågor om tjänsten?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av tjänsten?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.