Svetsare i verkstadsmiljö.
Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Svetsteknik / Verksamhetssystem EN 1090

Verksamhetssystem EN 1090

Att certifiera ett företag mot EN 1090 kan vara en komplicerad och tidsödande process. Gör som många andra företag runtom i Sverige – ta hjälp av Monticos tekniker så blir det rätt från början!

Om tjänsten

För företag som tillverkar lastbärande komponenter (bärverksdelar) ska dess FPC-system vara certifierat mot EN 1090-1 i lämplig utförandeklass och produkterna ska CE-märkas. Kravet på CE-märkning av produkter som omfattas av EN 1090 blev obligatoriskt den 1 juli 2014.

Vad innehåller ett FPC-system (Factory Production System)?

Enligt EN 1090-1 kapitel 6 ska tillverkaren upprätta, dokumentera och underhålla ett system för tillverkningskontroll. Till exempel ISO 9000 eller ISO 3834 kan användas i tillämpliga delar.

Utförandeklasserna

Det finns fyra utförandeklasser (EXC1-4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Det är konstruktören som bestämmer utförandeklassen med hjälp av Eurokod SS EN 1993-1-1:2005 A1:2014, bilaga C.

EXC 1 – Tex skärmtak, räcken, djurstallar, carport
EXC 2 – Tex lager, kontor, hus
EXC 3 – Tex dynamiskt påkända konstruktioner, broar, stora hus
EXC 4 – Tex kärnkraft, stora arenor (föreskrivas för bärverk med extrema konsekvenser för brott)

Utbildningsinformation

 

Pris

Kontakta oss för offert