Kompetenskartläggning – en grundförutsättning för växande företag

För att kunna utveckla verksamheten och rusta för framtiden, är det bra att göra en kompetenskartläggning. Här ger vi dig fyra skäl att göra en kompetenskartläggning på ditt företag.
Tre personer i en fabrik gör en kompetenskartläggning.

Vilka kompetenser finns? Vilka kompetenser behöver vi nu och på sikt? Är det någon kompetens som saknas för att nå dit vi vill? Behöver vi utbilda några av medarbetarna? Behöver vi förstärka med ny kompetens framöver? Att på ett strukturerat sätt se över vilken kompetens som finns inom företaget är grunden till en hållbar kompetensförsörjning som ökar konkurrenskraften, lönsamheten och tillväxten.

Ni ser om det saknas någon kompetens

När ni vet nuvarande kompetensnivå ser ni om det finns några brister. Någon medarbetare behöver kanske uppdatera sina kunskaper inom ett visst område eller moment. Kanske behöver ni rekrytera en viss kompetens för att matcha ny teknik eller förändrade kundkrav.

Ni identifierar eventuella singelkompetenser

Vad händer om den som har en viss kompetens blir sjuk, byter avdelning eller slutar? Är det någon mer som vet hur man gör? Antalet singelkompetenser kan vara fler än ni tror. Genom att sprida kunskapen till fler minskar ni sårbarheten och ökar flexibiliteten.

Ni hittar outnyttjad kraft i organisationen

Ofta finns det kunskap och erfarenhet bland medarbetarna som är dold och inte används fullt ut. Vilka outnyttjade krafter har ni på de olika avdelningarna? Att verkligen dra nytta av all befintlig kompetens på bästa sätt innebär en stor potential för både företaget och individen.

Ni får bättre förutsättningar att växa

En kartläggning av företagets kompetens ger er ett värdefullt beslutsunderlag för vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att kunna växa. Ni säkerställer att ni har rätt kompetens, både nu och i framtiden, vilket stärker er konkurrenskraft.

Vi hjälper er med kompetenskartläggning

Behöver ni stöd i arbetet med kompetenskartläggning eller vill diskutera vilka kompetenshöjande insatser som kan vara lämpliga för just er, är ni välkomna att kontakta oss på Montico.

Mer inspiration

Ny som chef?

Ny som chef?

Att ta på sig ledarrollen kan vara både spännande och utvecklande. Men det är också en roll som kräver mycket ansvar och förmåga att hantera olika situationer på ett effektivt sätt. Här är några tips som kan hjälpa dig när du är ny som chef.

Hur blir man chef?

Hur blir man chef?

Att bli chef är ett mål för många, oavsett om man befinner sig i början av sin karriär eller har flera års erfarenhet. Men vad krävs egentligen för att bli chef? Här ger vi några tips på hur du kan ta steget till att bli chef.

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Att hitta personal och attrahera rätt kompetens blir en allt tuffare uppgift när det råder brist på kompetens inom många yrkesområden och konkurrensen bland arbetsgivare är stor. Hur ska man då göra för att hitta personal? Vi listar några tips i denna artikel.

Skola om sig

Skola om sig

Funderar du på att skola om dig? Kanske känner du för att jobba med något annat eller ta ett nytt steg i din personliga utveckling? Här är några tips för dig som går i tankarna att börja plugga som vuxen.

Tre Montico-anställda skrattar ihop

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. 

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!