Kompetenskartläggning – en grundförutsättning för växande företag

Tre personer i en fabrik gör en kompetenskartläggning.

För att kunna utveckla verksamheten och rusta för framtiden, är det bra att göra en kompetenskartläggning. Vilka kompetenser finns? Vilka kompetenser behöver vi nu och på sikt? Är det någon kompetens som saknas för att nå dit vi vill? Behöver vi utbilda några av medarbetarna? Behöver vi förstärka med ny kompetens framöver?

Att på ett strukturerat sätt se över vilken kompetens som finns inom företaget är grunden till en hållbar kompetensförsörjning som ökar konkurrenskraften, lönsamheten och tillväxten. Här fyra anledningar för ert företag att göra en kompetensinventering.

Ni ser om det saknas någon kompetens

När ni vet nuvarande kompetensnivå ser ni om det finns några brister. Någon medarbetare behöver kanske uppdatera sina kunskaper inom ett visst område eller moment. Kanske behöver ni rekrytera en viss kompetens för att matcha ny teknik eller förändrade kundkrav.

Ni identifierar eventuella singelkompetenser

Vad händer om den som har en viss kompetens blir sjuk, byter avdelning eller slutar? Är det någon mer som vet hur man gör? Antalet singelkompetenser kan vara fler än ni tror. Genom att sprida kunskapen till fler minskar ni sårbarheten och ökar flexibiliteten.

Ni hittar outnyttjad kraft i organisationen

Ofta finns det kunskap och erfarenhet bland medarbetarna som är dold och inte används fullt ut. Vilka outnyttjade krafter har ni på de olika avdelningarna? Att verkligen dra nytta av all befintlig kompetens på bästa sätt innebär en stor potential för både företaget och individen.

Ni får bättre förutsättningar att växa

En kartläggning av företagets kompetens ger er ett värdefullt beslutsunderlag för vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att kunna växa. Ni säkerställer att ni har rätt kompetens, både nu och i framtiden, vilket stärker er konkurrenskraft.

Vi hjälper er med kompetenskartläggning

Behöver ni stöd i arbetet med kompetenskartläggning eller vill diskutera vilka kompetenshöjande insatser som kan vara lämpliga för just er, är ni välkomna att kontakta oss på Montico.

Mer inspiration

Skriva jobbannons

Skriva jobbannons

Det finns flera saker att tänka på när du ska skriva en jobbannons. Dels är det viktigt att den...