Tre personer i en fabrik gör en kompetenskartläggning.

Inspiration

Kompetenskartläggning – en grundförutsättning för växande företag
För att kunna utveckla verksamheten och rusta för framtiden, är det bra att göra en kompetenskartläggning. Här ger vi dig fyra skäl att göra en kompetenskartläggning på ditt företag.

Vilka kompetenser finns? Vilka kompetenser behöver vi nu och på sikt? Är det någon kompetens som saknas för att nå dit vi vill? Behöver vi utbilda några av medarbetarna? Behöver vi förstärka med ny kompetens framöver? Att på ett strukturerat sätt se över vilken kompetens som finns inom företaget är grunden till en hållbar kompetensförsörjning som ökar konkurrenskraften, lönsamheten och tillväxten.

Ni ser om det saknas någon kompetens

När ni vet nuvarande kompetensnivå ser ni om det finns några brister. Någon medarbetare behöver kanske uppdatera sina kunskaper inom ett visst område eller moment. Kanske behöver ni rekrytera en viss kompetens för att matcha ny teknik eller förändrade kundkrav.

Ni identifierar eventuella singelkompetenser

Vad händer om den som har en viss kompetens blir sjuk, byter avdelning eller slutar? Är det någon mer som vet hur man gör? Antalet singelkompetenser kan vara fler än ni tror. Genom att sprida kunskapen till fler minskar ni sårbarheten och ökar flexibiliteten.

Ni hittar outnyttjad kraft i organisationen

Ofta finns det kunskap och erfarenhet bland medarbetarna som är dold och inte används fullt ut. Vilka outnyttjade krafter har ni på de olika avdelningarna? Att verkligen dra nytta av all befintlig kompetens på bästa sätt innebär en stor potential för både företaget och individen.

Ni får bättre förutsättningar att växa

En kartläggning av företagets kompetens ger er ett värdefullt beslutsunderlag för vilka kompetenshöjande insatser som behövs för att kunna växa. Ni säkerställer att ni har rätt kompetens, både nu och i framtiden, vilket stärker er konkurrenskraft.

Vi hjälper er med kompetenskartläggning

Behöver ni stöd i arbetet med kompetenskartläggning eller vill diskutera vilka kompetenshöjande insatser som kan vara lämpliga för just er, är ni välkomna att kontakta oss på Montico.

Mer inspiration

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Därför är det viktigt att göra objektiva rekryteringar

Vi har hjälpt företag att rekrytera medarbetare i över 25 år och samlat på oss mycket erfarenhet som vi vill dela med oss av. Ett område handlar om objektiva rekryteringar. Vad innebär det och varför är det viktigt? Vi bad en av våra seniora rekryteringskonsulter Robert Landén, att berätta mer.

Tänk på det här när du rekryterar

Tänk på det här när du rekryterar

Att rekrytera nya medarbetare kan vara både tidskrävande och kostsamt om det blir fel. Vi vill därför bjuda på några tips som ökar chanserna till en lyckad rekrytering.

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster.

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!