Hem / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning / HR för lönekonsulter

HR för lönekonsulter

Behovet av HR-kompetens för lönekonsulter ökar. Förändringar i lagstiftningar och förordningar som är kopplade till arbetsrätt, diskriminering och lönehantering skapar ett större behov av kunskaper inom HR. Montico erbjuder därför en kort YH-kurs inom HR för dig som är lönekonsult.

Studieform:

Distansutbildning.

Studietakt:

Halvfart.

Antal poäng:

20 YH-poäng,
8 veckor.

Start:

HT 2024.

Varför behöver du gå den här kursen?

HR-frågor kopplat till lönehantering lyfts av näringsliv och offentlig verksamhet som ett område där det saknas kunskap. Även en förändrad företagsstruktur ställer högre krav på att lönekonsulter har kunskaper inom HR.

Upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, övningsuppgifter och självstudier som genomförs online på distans en halvdag (4 timmar) i veckan under 8 veckor.

Undervisningstid är tisdagar kl 13:00 – 17:00 med start vecka 40 – vecka 47.

Kursen avslutas med en examinering. Efter godkänt examineringsprov får du ett utbildningsbevis från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Om du inte klarar kursen vid första provtillfället har du möjlighet att göra en förnyad prövning.

Kunskaper som kursen ger

Kursen innehåller följande kunskapsområden:

  • Avtal och dess påverkan.
  • Faktorer som påverkar lön.
  • Diskrimineringslagens påverkan vid lönekartläggning.
  • HR-funktionens roll inom företaget och dess koppling till lönehantering (att kunna bistå vid lönekartläggning).
  • Kunskaper i att självständigt förklara olika utfall vid rådgivning kring lönerelaterade frågor från ledare, medarbetare och kunder.
  • Utföra arbetsuppgifter kopplat till lönehantering ur ett HR-perspektiv på ett professionellt och effektivt sätt.
  • Återrapportera på ett rättssäkert sätt till HR, ledare, medarbetare och kunder.
  • Kunna ge rådgivning vid frågor som rör arbetsrättsoch arbetsmiljöfrågor kopplat till lönehantering ur ett HR-perspektiv med stöd av lagstiftning och regelverk.

Efter kursen

Kursen ger dig som är lönekonsult kunskaper att självständigt hantera frågor som rör lönehantering kopplat till HR.

Förkunskapskrav

För att få gå denna kurs behöver du ha arbetat minst 1 år heltid med arbete inom lönehantering, alternativt ha avslutat en eftergymnasial utbildning avseende utbildning till lönekonsult eller liknande.

Frågor om utbildningen?

Kontakta utbildningsledare Victoria Käller för mer information om utbildningen:

Telefon:

0470-59 26 66