Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Yrkeskompetensbevis – YKB

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas vart 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Pris:

1 700 SEK exkl moms
per deltagare.

2 300 SEK exkl moms
per deltagare
(På utbildningar som vi anordnar på lördagar och söndagar).

Plats:

Tranås

Förnya ditt YKB hos Montico

Behöver du förnya ditt YKB? Delkurserna är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen.

Enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens finns det undantag från krav på yrkeskompetensbevis. Läs mer om undantagen här.

Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om.

Om delkurserna

YKB delkurs 1 – Effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:

 • 1.1 – Motor och kraftöverföring
 • 1.2 – Rörelseenergi och bromssystem
 • 1.3 – Optimeringen av bränsleförbrukningen

YKB delkurs 2 – Lastning, säker transport, lossning

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller målen:

 • 1.4 – Last och lastsäkring vid godstransporter
 • 3.7 – Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur

YKB delkurs 3 – Kör- och vilotider, arbetsmiljö

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter

Delkursen innehåller målen:

 • 2.1 – Social lagstiftning
 • 2.2 – Bestämmelser för godstransport

YKB delkurs 4 – Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga

Delkursen innehåller målen:

 • 3.3 – Ergonomi
 • 3.4 – Fysisk och psykisk förmåga
 • 3.6 – Förarens uppträdande och företagets profil

YKB delkurs 5 – Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller målen:

 • 1.3a – Riskmedvetenhet
 • 3.1 – Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
 • 3.5 – Agerande i krissituationer

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 0200-76 70 00 eller info@montico.se.

YKB – Delkurs 1

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB – Delkurs 2

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB – Delkurs 3

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB – Delkurs 4

24 april, 08:00 - 16:00
Tranås
Få platser kvar

YKB – Delkurs 5

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.