En yrkeschaufför i en lastbil.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Yrkeskompetensbevis – YKB

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Förnya ditt YKB hos Montico

Behöver du förnya ditt YKB? Delkurserna är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år. 

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen. Från och med 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att utfärda yrkeskompetensbeviset.

Enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens finns det undantag från krav på yrkeskompetensbevis. Läs mer om undantagen här.

Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om.

YKB delkurs 1 – Effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.1 – Motor och kraftöverföring
1.2 – Rörelseenergi och bromssystem
1.3 – Optimeringen av bränsleförbrukningen

YKB delkurs 2 – Lastning, säker transport, lossning

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller målen:
1.4 – Last och lastsäkring vid godstransporter
3.7 – Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur

YKB delkurs 3 - Kör- och vilotider, arbetsmiljö

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter

Delkursen innehåller målen:
2.1 – Social lagstiftning
2.2 – Bestämmelser för godstransport

YKB delkurs 4 - Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga

Delkursen innehåller målen:
3.3 – Ergonomi
3.4 – Fysisk och psykisk förmåga
3.6 – Förarens uppträdande och företagets profil

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller målen:
1.3a – Riskmedvetenhet
3.1 – Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 – Agerande i krissituationer

Utbildningsinformation

Pris

1 200 SEK exkl moms per deltagare

2 000 SEK exkl moms per deltagare på utbildningar som vi anordnar på lördagar och söndagar.

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Utbildningsplats

Tranås

Aktuellt

Infrastrukturdepartementet remitterande den 10 december-2020 ett förslag om förlängning av yrkeskompetensbevis (YKB). Förslaget remitteras i avvaktan på besked från EU-kommissionen om revdering om Omnibusförordningen, som bland annat reglerar tidsfrister för YKB. Läs förslaget här.

Distansutbildning

Samtidigt remitteras ett förslag om att hela fortbildningen (YKB) ska kunna genomföras på distans fram till och med den 1 augusti 2021.

Därför har vi valt att redan nu planera in distansutbildningar under våren/sommaren 2021.

Skulle det vara så att förslaget inte går igenom kommer dessa utbildningar att avbokas och vi tar kontakt med er för att hitta en annan lösning.

Passa därför på att boka in plats på våra distansutbildningar redan nu!

Kontakta oss

Vill du veta mer om utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 0200-76 70 00 eller info@montico.se.

YKB delkurs 1 – Kommande tillfällen

28 februari, 08:00 - 16:00
Distansutbildning
Platser kvar
12 april, 08:00 - 16:00
Tranås
3 platser kvar

YKB delkurs 2 – Kommande tillfällen

26 februari, 08:00 - 16:00
Tranås
Inga platser kvar
Fullbokad
05 mars, 08:00 - 16:00
Distansutbildning
Platser kvar
13 april, 08:00 - 16:00
Tranås
7 platser kvar

YKB delkurs 3 – Kommande tillfällen

27 februari, 08:00 - 17:00
Tranås
Inga platser kvar
Fullbokad
04 mars, 08:00 - 16:00
Distansutbildning
Platser kvar
14 april, 08:00 - 16:00
Tranås
9 platser kvar

YKB delkurs 4 – Kommande tillfällen

14 februari, 08:00 - 16:00
Distansutbildning
Platser kvar
15 april, 08:00 - 16:00
Tranås
7 platser kvar
29 maj, 08:00 - 16:00
Tranås
Inga platser kvar
Fullbokad

YKB delkurs 5 – Kommande tillfällen

12 februari, 08:00 - 16:00
Distansutbildning
Platser kvar
16 april, 08:00 - 16:00
Tranås
10 platser kvar
17 april, 08:00 - 16:00
Tranås
12 platser kvar
05 juni, 08:00 - 16:00
Tranås
Inga platser kvar
Fullbokad
« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen