En yrkeschaufför i en lastbil.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Yrkeskompetensbevis – YKB

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas vart 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Förnya ditt YKB hos Montico

Behöver du förnya ditt YKB? Delkurserna är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år. 

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen.

Enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens finns det undantag från krav på yrkeskompetensbevis. Läs mer om undantagen här.

Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om.

YKB delkurs 1 - Effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.1 – Motor och kraftöverföring
1.2 – Rörelseenergi och bromssystem
1.3 – Optimeringen av bränsleförbrukningen

YKB delkurs 2 - Lastning, säker transport, lossning

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller målen:
1.4 – Last och lastsäkring vid godstransporter
3.7 – Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur

YKB delkurs 3 - Kör- och vilotider, arbetsmiljö

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter

Delkursen innehåller målen:
2.1 – Social lagstiftning
2.2 – Bestämmelser för godstransport

YKB delkurs 4 - Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga

Delkursen innehåller målen:
3.3 – Ergonomi
3.4 – Fysisk och psykisk förmåga
3.6 – Förarens uppträdande och företagets profil

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller målen:
1.3a – Riskmedvetenhet
3.1 – Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 – Agerande i krissituationer

Att köra utomlands

Om du har ett YKB-intyg med förlängd giltighetstid så gäller det utomlands. Har du ett intyg som löper ut mellan perioden 1/7-2021 – 31/12-2021 bör du ta med dig en utskrift av EU-kommissionens beslut för att kunna visa upp vid kontroll. Det beror på att Sverige har fått extra undantag.

Länk till EU-kommisionens beslut.

Utbildningsinformation

Pris

1 200 SEK exkl moms per deltagare

2 000 SEK exkl moms per deltagare på utbildningar som vi anordnar på lördagar och söndagar.

För större grupper kan du kontakta oss för offert eller vid önskemål/förfrågan om annat utbildningsdatum.

EU godkänner dispens för YKB

Följande ändringar gäller för YKB:

  • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
  • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.

Möjligheten att genomföra hela sin YKB-fortbildningen på distans (digitalt) upphörde att gälla från 1 januari 2022. Det innebär att vi har återgått till att max 12 timmar är tillåtet att genomföras på distans. Alla distanstimmar som är gjorda innan 31 december 2021 godkänns, men om du har gått minst en kurs på distans under din pågående YKB-fortbildningsperiod kan du inte gå fler digitala kurser i den perioden.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

YKB delkurs 1 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB delkurs 2 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB delkurs 3 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB delkurs 4 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

YKB delkurs 5 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen
« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen