En yrkeschaufför i en lastbil.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Yrkeskompetensbevis – YKB

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas vart 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Förnya ditt YKB hos Montico

Behöver du förnya ditt YKB? Delkurserna är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år. 

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen. Från och med 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att utfärda yrkeskompetensbeviset.

Enligt lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens finns det undantag från krav på yrkeskompetensbevis. Läs mer om undantagen här.

Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om.

YKB delkurs 1 - Effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.1 – Motor och kraftöverföring
1.2 – Rörelseenergi och bromssystem
1.3 – Optimeringen av bränsleförbrukningen

YKB delkurs 2 - Lastning, säker transport, lossning

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller målen:
1.4 – Last och lastsäkring vid godstransporter
3.7 – Ekonomiska villkor för godstransporter och marknadsstruktur

YKB delkurs 3 - Kör- och vilotider, arbetsmiljö

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter

Delkursen innehåller målen:
2.1 – Social lagstiftning
2.2 – Bestämmelser för godstransport

YKB delkurs 4 - Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga

Delkursen innehåller målen:
3.3 – Ergonomi
3.4 – Fysisk och psykisk förmåga
3.6 – Förarens uppträdande och företagets profil

YKB delkurs 5 - Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller målen:
1.3a – Riskmedvetenhet
3.1 – Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 – Agerande i krissituationer

Utbildningsinformation

Pris

1 200 SEK exkl moms per deltagare

2 000 SEK exkl moms per deltagare på utbildningar som vi anordnar på lördagar och söndagar.

För större grupper kan du kontakta oss för offert eller vid önskemål/förfrågan om annat utbildningsdatum.

Utbildningsplats

Distans till och med 31:a december 2021.

Riksdagen godkänner dispens för YKB

20/1 godkändes tillfälliga lagändringar för att säkra Sveriges transportbehov och minska smittrisken under pågående pandemi.

Dessa uppdaterades i slutet av juni till att gälla enligt nedan:

 • De bevis som blivit förlängda av den första tillfälliga EU-förordningen under sommaren 2020 och som går ut under perioden 1 januari 2021 – 31 mars 2021 blir förlängda på nytt med ytterligare sex månader
 • De yrkeskompetensbevis som förföll enligt datumet på beviset under perioden 1 september 2020 – 30 juni 2021 har en förlängd giltighetstid på 16 månader.
 • De yrkeskompetensbevis som förfaller enligt datumet på beviset under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2021 förlängs med 10 månader.
 • Hela fortbildningen får genomföras på distans fram till 31 december 2021.

  Boka YKB-utbildning på distans

  Passa därför på att boka in din plats på distansutbildning redan nu!

  Observera att utbildningen utgår från Tranås. Det innebär att vi utöver distansutbildningen har 12 fysiska platser för varje utbildningstillfälle. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

  Kontakta oss

  Vill du veta mer om utbildningen så är du varmt välkommen att kontakta oss.

  Boka utbildningstillfälle

  Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 0200-76 70 00 eller info@montico.se.

  YKB delkurs 1 – Kommande tillfällen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  YKB delkurs 2 – Kommande tillfällen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  YKB delkurs 3 – Kommande tillfällen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  YKB delkurs 4 – Kommande tillfällen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen

  YKB delkurs 5 – Kommande tillfällen

  Inga tillgängliga datum för den valda kursen
  « Bakåt


  Inga tillgängliga datum för den valda kursen