iwsutbildning

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Behöver du förnya ditt YKB? Delkursen är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Delkurs 1 – Sparsam och effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.1 – Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning
1.2 – Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar
1.3 – Kunna optimera bränsleförbrukningen

Delkurs 2 – Godstransporter

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.4 – Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet
3.7 – Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden

Delkurs 3 – Lagar och regler

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
2.2 – Känna till de sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtrafiksektorn
2.2 – Känna till bestämmelserna för godstransporter
3.2 – Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling

Delkurs 4 – Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
3.3 – Kunna förebygga fysiska risker
3.4 – Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
3.1 – Vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor
3.5 – Kunna bedöma krissituationer
3.6 – Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Ta med ditt körkort till YKB-utbildningen.

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen.

Från och med 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att utfärda yrkeskompetensbeviset.

Aktuellt

Vi följer noggrant Transportstyrens bedömning om att kunna utföra YKB-delkurserna på distans.

I dagsläget har Transportstyrelsen gjort bedömningen att inte medge undantag eller regelförändring.

Vi uppdaterar informationen så fort Transportstyrelsen vidtar andra åtgärder.

Länk till Transportstyrelsens information.

YKB delkurs 1 – Kommande tillfällen

09 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 2 – Kommande tillfällen

13 november, 08:00 - 17:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 3 – Kommande tillfällen

10 september, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
10 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
14 november, 08:00 - 17:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 4 – Kommande tillfällen

14 oktober, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
11 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 5 – Kommande tillfällen

15 oktober, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
12 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen