En yrkeschaufför i en lastbil.

Yrkeskompetensbevis – YKB

Att utföra godstransporter är ett arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns det lagar och förordningar för de krav som ställs. Lagen innehåller bland annat krav på återkommande fortbildning, så kallad YKB-utbildning. Fortutbildningen ska förnyas var 5:e år. Fortbildningen omfattar minst 35 timmar och delas upp i 5 delkurser om vardera 7 timmar.

Behöver du förnya ditt YKB? Delkurserna är en del av den YKB-fortbildning du som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år. 

Innehållet följer de delmål som beskrivs i förordningen 2007:1470 och Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) och är anpassat till den branschöverenskommelse som Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA), Sveriges Åkeriföretag (SÅ) och Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har enats om.

Yrkeskompetensbevis delkurs 1 logga

Delkurs 1 – Effektiv körning

Deltagaren får en ökad förståelse om vikten att spara bränsle ur både ett ekonomiskt och miljövänligt perspektiv.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.2 – Rörelseenergi och bromssystem
1.3 – Optimeringen av bränsleförbrukningen

Yrkeskompetensbevis delkurs 2 logga

Delkurs 2 – Lastning, säker transport, lossning

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och regler som gäller för lastsäkring och rutiner som gäller vid lastning och lossning.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.4 – Last och lastsäkring vid godstransporter

Yrkeskompetensbevis delkurs 3 logga

Delkurs 3 – Kör- och vilotider, arbetsmiljö

Deltagaren får en uppdatering om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider, kör- och vilotider (i och utanför Sverige), samt reglerna för yrkesmässig trafik och de övriga villkor som gäller för godstransporter.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
2.1 – Social lagstiftning

Yrkeskompetensbevis delkurs 4

Delkurs 4 – Din hälsa

Deltagaren får en ökad förståelse för vikten av god fysik och psykisk förmåga.

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
3.3 – Kunna förebygga fysiska risker
3.4 – Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga

Yrkeskompetensbevis delkurs 5 logga

Delkurs 5 – Trafiksäkerhet, riskmedvetenhet, första hjälpen, brand, hot och våld

Deltagaren får en ökad förståelse för riskerna i trafiken, arbetsrelaterade olyckor samt hur bedömer och agerar i krissituationer

Delkursen innehåller de obligatoriska målen:
1.3a – Riskmedvetenhet
3.1 – Riskmedvetenhet och arbetsrelaterade olyckor
3.5 – Agerande i krissituationer

Kontakta oss

Vill du veta mer om utbildningen eller få hjälp med ansökan så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utbildningsinformation

Ta med ditt körkort till YKB-utbildningen.

Yrkeskompetensbevis utfärdas när Montico rapporterat in en fullständigt genomgången utbildning (dvs alla fem delkurserna) till Transportstyrelsen.

Från och med 1 januari 2020 tas avgiften bort från Transportstyrelsen för att utfärda yrkeskompetensbeviset.

Aktuellt

Vi följer noggrant Transportstyrens bedömning om att kunna utföra YKB-delkurserna på distans.

I dagsläget har Transportstyrelsen gjort bedömningen att inte medge undantag eller regelförändring.

Vi uppdaterar informationen så fort Transportstyrelsen vidtar andra åtgärder.

Länk till Transportstyrelsens information.

Tillfälligt undantag gällande förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbeviset:

Med anledning av det tillfälliga åtgärderna som EU har beslutat om genom förordningen (EU) 2020/698 förlängs giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari och den 31 augusti 2020. Förlängningen är 7 månader från det datum ditt yrkeskompetensbevis löper ut.

Exempel: Det innebär att om ditt yrkeskompetensbevis gick ut den 15 april, så får det en förlängd giltighetstid tills den 15 november. Så från den 4 juni får du köra igen på ditt yrkeskompetensbevis, trots att det har gått ut. Du har därmed på dig till och med den 15 november att slutföra din fortbildning. Du ska dock medföra ditt yrkeskompetensbevis som vanligt och uppvisa det vid kontroll – även fast det har gått ut.

YKB delkurs 1 – Kommande tillfällen

09 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 2 – Kommande tillfällen

13 november, 08:00 - 17:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 3 – Kommande tillfällen

10 september, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
10 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
14 november, 08:00 - 17:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 4 – Kommande tillfällen

14 oktober, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
11 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

YKB delkurs 5 – Kommande tillfällen

15 oktober, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
12 november, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen