Våra avbokningsregler

Montico tillämpar Almega Utbildningsföretagen (f.d. SAUF) avbokningsregler enligt nedan.

Branschens rekommendationer vid avbokning av öppen kurs

1. Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation.

2. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart utbildningsföretaget accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

5. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med utbildningsföretaget.

6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart (Avvikelser kan förekomma, Monticos anm.).

Branschens rekommendationer för avbokning av företagsanpassade utbildningar.

1. Avbokningsregler ska alltid anges i utbildningsföretagets kursinformation och offerter.

2. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.

3. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 50% av kursavgiften.

4. Vid avbokning 2 – 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta utbildningsföretaget med 100% av kursavgiften.

5. I de fall där utbildningsföretaget har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta utbildningsföretaget för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.

6. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

7. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart (Avvikelser kan förekomma, Monticos anm.).

 

Fastställt vid Utbildningsföretagens Förenings, numera SAUF, styrelsemöte den 20 november 2001.