Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – Underhåll BAS

Validering – Underhåll BAS

Rätt kompetens är avgörande för rätt underhåll.

Pris:

3 890 SEK exkl moms

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats:

På något av Monticos ackrediterade testcenter.

Längd:

4 timmar.

Om validering mot Underhåll BAS

Underhåll är en allt viktigare komponent i företagens produktionsprocess. Hög tillgänglighet och nyttjandegrad samt störningsfri produktion är nyckelfaktorer för konkurrenskraftig produktion vilket underhållsarbetet ska säkerställa. Ny produktionsteknik ställer nya och högre krav på medarbetarnas underhållskompetens och utvecklingen skapar också behov av ett utökat underhållsansvar hos produktionspersonalen. Det är detta som är fokus för Underhåll BAS.

Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning.

Kompetensområden i Underhåll BAS

Underhåll BAS omfattar kompetenskrav i 16 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • IT och automation
 • Kvalitet
 • Matematik
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Språk – engelska
 • Språk – svenska
 • Underhåll
 • Underhåll allmänt och underhållsplanering
 • Förebyggande underhåll
 • Avhjälpande underhåll
 • Underhåll automation
 • Mekanik – hydraulik – pneumatik
 • Att arbeta säkert

Kvalitetssäkrat system

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

BAS underhåll logga.
Industrivalidering logga

Frågor om validering?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

24 april, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar
05 juni, 08:00 - 16:00
Tranås
Platser kvar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av validering?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.