En CNC-operatör med hörselkåpor.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – CNC Teknik, grönt certifikat

Validering – CNC Teknik, grönt certifikat

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Validering mot grönt certifikat utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare.

Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Grönt certifikat

Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktionskrav.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med 14 kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö. Tid 4+4 timmar.

Kompetensområden

 • Automation och produktionsövervakning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • ISO-programmering
 • Kvalitet
 • Maskiner och produktionsutrustning
 • Matematik
 • Materiallära
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Skärteknik
 • Språk – svenska
 • Toleranser
 • Underhåll

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år.

Läs mer på Skärteknikcentrum Sverige och på Svensk industrivalidering.

Information om valideringen

Pris

9 675 SEK exkl moms per deltagare

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Valideringsplats

Monticos ackrediterade testcenter

Valideringslängd

1 dag

Industrivalidering logga
CNC teknik 2017 logga

Boka valideringsstillfälle

Nedan ser du kommande valideringsstillfällen. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av validering men inte redo att boka ett tillfälle än? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen