Validering – CNC Teknik, grönt certifikat

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Validering mot grönt certifikat utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare.

Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Grönt certifikat

Grönt certifikat säkerställer grundförståelsen för CNC-teknik och yrkeskompetens för att självständigt kunna arbeta med gott omdöme och använda maskiner, verktyg och utrustning på ett säkert sätt samt producera enligt gällande kvalitets- och produktionskrav.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med fjorton kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö. Tid 4+4 timmar

Kvalitetssäkrat!

Huvudman för systemet är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet.
Systemet revideras vart tredje år.

Läs mer på Skärteknikcentrum Sverige och på Svensk industrivalidering.

 

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Kompetensområden:

 • Automation och produktionsövervakning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • ISO-programmering
 • Kvalitet
 • Maskiner och produktionsutrustning
 • Matematik
 • Materiallära
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Skärteknik
 • Språk – svenska
 • Toleranser
 • Underhåll

Aktuellt

Med anledning av pågående Coronapandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har driftorganisationen hörsammat industrins önskemål om anpassning för ordinarie rutin för validering.

Efterfrågan är stor på att kunna genomföra branschvalidering och kompetensutveckling för yrkesverksamma även när det råder besöksförbud på många företag eller när social distansering gör det svårt att arbeta som vanligt.

Därför har driftorganisationen bestämt att validering kan göras på distans fram tom 31 augusti 2020.

Hör av dig till oss för mer information om villkoren!

Intresserad? Kontakta oss!

Har du några funderingar och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen