En mobil arbetsplattform i fabriksmiljö.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – CNC Teknik, blått certifikat

Validering – CNC Teknik, blått certifikat

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Om validering mot blått certifikat

Validering mot blått certifikat utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare.Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Blått certifikat säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess. Blått certifikat är en breddning och fördjupning av det gröna certifikatet och består av ytterligare tio specifika kompetensområden. Efter det webbaserade kunskapstestet genomförs ett praktisk test genom framtagning av metod och bearbetningsdata för tillverkning av detalj. Tid 3,5+4,5.

Kompetensområden

  • Beredning
  • ISO-programmering
  • Maskinteknik
  • Matematik
  • Materiallära
  • Mätteknik – toleranser
  • Produktionsteknik – ekonomi
  • Ritningsläsning
  • Skärteknik
  • Tekniska engelska

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning. Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Läs mer på Skärteknikcentrum Sverige och på Svensk industrivalidering.

Information om valideringen

Pris

9 675 SEK exkl moms per deltagare

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats för valideringen

Monticos ackrediterade testcenter

Tid

1 dag

CNC teknik 2017 logga
Industrivalidering logga

Kommande tillfällen för Validering – CNC Teknik, blått certifikat

Du kan boka ett tillfälle direkt eller lämna en intresseanmälan för att få mer information eller hjälp med bokning. Vi återkommer så snart vi kan.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Kontakta oss – intresseanmälan

Om du vill ha mer information om utbildningen, kan du lämna in en intresseanmälan via knappen nedan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen