Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – CNC Teknik, blått certifikat

Validering – CNC Teknik, blått certifikat

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för en konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Pris:

9 675 SEK exkl moms

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats:

På något av Monticos ackrediterade testcenter.

Längd:

1 dag.

Om validering mot blått certifikat

Validering mot blått certifikat utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare.Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Blått certifikat säkerställer grundförståelsen för beredningsteknik och en yrkeskompetens för att självständigt kunna planera beredningsarbetet samt göra relevanta val och beräkningar för en fungerande bearbetningsprocess. Blått certifikat är en breddning och fördjupning av det gröna certifikatet och består av ytterligare tio specifika kompetensområden. Efter det webbaserade kunskapstestet genomförs ett praktisk test genom framtagning av metod och bearbetningsdata för tillverkning av detalj. Tid 3,5+4,5.

Kompetensområden

  • Beredning
  • ISO-programmering
  • Maskinteknik
  • Matematik
  • Materiallära
  • Mätteknik – toleranser
  • Produktionsteknik – ekonomi
  • Ritningsläsning
  • Skärteknik
  • Tekniska engelska

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning. Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Läs mer på Skärteknikcentrum Sverige och på Svensk industrivalidering.

CNC teknik 2017 logga
Industrivalidering logga

Frågor om validering?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande valideringstillfällen

Nedan ser du kommande valideringstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

08 augusti, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar
15 augusti, 08:00 - 16:00
Vimmerby
Platser kvar
29 augusti, 08:00 - 16:00
Mjölby
Platser kvar
05 september, 08:00 - 16:00
Kalmar
Platser kvar
05 september, 08:00 - 16:00
Växjö
Platser kvar
10 oktober, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar
10 oktober, 08:00 - 16:00
Mjölby
Platser kvar
17 oktober, 08:00 - 16:00
Vimmerby
Platser kvar
24 oktober, 08:00 - 16:00
Kalmar
Platser kvar
07 november, 08:00 - 16:00
Växjö
Platser kvar
28 november, 08:00 - 16:00
Mjölby
Platser kvar
28 november, 08:00 - 16:00
Kalmar
Platser kvar
05 december, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar
05 december, 08:00 - 16:00
Växjö
Platser kvar
12 december, 08:00 - 16:00
Vimmerby
Platser kvar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av validering?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.