Utbildningens längd anpassas efter deltagarens tidigare erfarenhet.