En truckförare sitter i en truck.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Truckförarutbildning C-truckar

Truckförarutbildning C-truck

Alla som kör truck måste ha dokumenterad teoretisk och praktisk kunskap enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. (AFS 2006:5).

Det som från början var ett sätt att öka säkerheten på arbetsplatserna, ses numera som en investering istället för bara en skyldighet. Utbildade förare är mer lönsamma för företagen eftersom de ökar säkerheten, minskar antalet personskador, förbättrar effektiviteten och därmed sänker kostnaderna. Vi erbjuder en utbildning till truckförare för trucktyp C – C2 Hjullastare.

Vi utbildar enligt TLP 10, Truckläroplan 10 och vi utbildar personalen på ert företag och på era maskiner. Upplägget på utbildningen varierar och beror på deltagarens tidigare erfarenheter.

Efter godkänd utbildning har deltagaren grundläggande färdigheter och kunskaper i hur man säkert och resurseffektivt kör en truck i typ C2. Föraren kan använda trucken med hög säkerhet för både förare och omkringpersonal.

Utbildningsbevis utfärdas till godkända förare.

Utbildningens innehåll

 • Risker och säkerhetsbestämmelser
 • Trafikbestämmelser
 • Maskinens konstruktion
 • Maskinens arbetssätt, stabilitet och belastningar
 • Material- och godshantering
 • Ett ergonomiskt arbetssätt
 • Säkerhetskontroll/Daglig tillsyn
 • Hantering av farligt gods

Upplägg

 • Teorigenomgång
 • Uppskrivning
 • Praktisk genomgång
 • Övningskörning
 • Uppkörning

Fördjupande beskrivning av utbildningens innehåll finns beskrivet i TLP 10.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som ska köra trucktypen C2 i ditt arbete.

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert

Utbildningsplats

På ert företag

Utbildningslängd

Utbildningens längd anpassas efter deltagarens tidigare erfarenhet

ID06 kompetensdatabas logga