Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Svetsvalidering 2018

Svetsvalidering 2018

Svetsvalidering 2018 är svetsbranschens system för validering, fortbildning, utveckling och intyg av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag och intressenter formulerar och kvalitetssäkrar.

Längd:

2 + 2 timmar.

Fyra kompetensnivåer

Systemet är uppbyggt med fyra olika nivåer som visar på kompetens enligt nedan.

Svets VIT

Kälsvetsning av plåt. Denna nivå säkerställer grundläggande kompetensnivå för att få vistas i en verkstad som svetsare.

 • Teoretisk validering
 • Hälsa, miljö och Säkerhet
 • Materialkunskap
 • Ritningsläsning
 • Grundläggande teoretisk kunskap av svetsmetod 111, 135 och 141 (svetsmetod valbart)
 • Praktiskt prov i svetsmetod 111, 135 och 141 i läge PB och PF efter WPS (svetsmetod valbart)

Svets GRÖN

Denna nivå säkerställer teoretisk och praktisk kunskap och kompetens för kälsvetsning av plåt och rör.

 • Teoretisk validering
 • Bågsvetsning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • Materialkunskap
 • Kvalitet och kontroll
 • Tillverkningsunderlag
 • Teoretisk kunskap av respektive svetsmetod 111, 135-138 och 141 (svetsmetod valbart)
 • Praktiskt prov i svetsmetod 111, 135 och 141 i läge PB och PF efter WPS (svetsmetod valbart)

Svets BLÅ

Denna nivå säkerställer teoretisk och praktisk kunskap och kompetens för stumsvetsning av plåt samt kälsvetsning av plåt och rör.

 • Teoretisk validering
 • Bågsvetsning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • Materialkunskap
 • Kvalitet och kontroll
 • Tillverkningsunderlag
 • Svetsningens utförande
 • Svetsarprövning
 • Praktiskt prov i svetsmetod 111, 135-138 och 141 i läge PC, PF och PD efter WPS (svetsmetod valbart)

Svets SVART

Denna nivå säkerställer teoretisk och praktisk kunskap och kompetens för stumsvetsning och kälsvetsning av plåt och rör.

 • Teoretisk validering
 • Bågsvetsning
 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • Materialkunskap
 • Kvalitet och kontroll
 • Tillverkningsunderlag
 • Praktiskt prov i svetsmetod 111, 135-138 och 141 i läge PC och PH rör samt PH rör mot plåt efter WPS (svetsmetod valbart)

Nivåerna skiljer sig även avseende svetsläge samt ett antal praktiska moment avseende handhavande av utrustning, säkert arbetssätt och bedömning av eget arbete. Utöver dessa skillnader i färdigheter skiljer sig även kompetensnivåerna åt med avseende på kunskaper respektive självständighet och ansvar.

Så går det till

Första steget är att bestämma vilken nivå individen ska valideras i. Detta ger genom en sammanställning av meriter, självskattning och ett förenklat kunskapsprov.

Därefter görs det första steget i den bestämda nivån med en teoretisk validering i olika kompetensområden. Därefter följer ett praktisk kunskapstest (svetsarprövning). Tid 2+2 timmar.

Valideringen utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter eller direkt på företag och leds av utbildade och behöriga testledare.

Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Kvalitetssäkrat system

Huvudman för systemet är Svetskommissionen som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Läs mer på Svetskommissionen och på Svensk industrivalidering.

Medlemslogo Svetskommissionen

Frågor om validering?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande valideringstillfällen

Nedan ser du kommande valideringstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

08 augusti, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar
29 augusti, 08:00 - 16:00
Nyköping
Platser kvar
10 oktober, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar
10 oktober, 08:00 - 16:00
Nyköping
Platser kvar
28 november, 08:00 - 16:00
Nyköping
Platser kvar
05 december, 08:00 - 16:00
Västervik
Platser kvar

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av validering?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.