Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Strategisk kompetensutveckling i avtalsform

Strategisk kompetensutveckling i avtalsform

Har ditt företag en fungerande process för kompetensutveckling? Oavsett rådande konjunkturläge är det viktigt för alla företag att tänka strategiskt när det gäller kompetens. Montico är specialister på strategisk kompetensutveckling med mer än 25 års erfarenhet och nu vill vi erbjuda dig ett supportavtal som hjälper ditt företag att bli mer lönsamt.

Kompetens som konkurrensfördel

Att identifiera, validera, utveckla och kanske framför allt behålla den värdefulla kompetens man har är en nödvändighet för att vara konkurrenskraftig. Men allt medan konkurrensen hårdnar har många företag fullt upp med att producera, sälja och tackla balansen däremellan. Någon strategi för kompetensförsörjning och utveckling hinns ofta inte med eller nedprioriteras.

De flesta företag uttrycker också att det är svårt att avgöra vilken kompetens som redan finns inom företaget samtidigt som det just nu är en stor utmaning att hitta rätt kompetens externt.

Strategi för att öka din lönsamhet

Med vårt supportavtal skapar vi en anpassad process som utgår helt efter det enskilda företagets situation och förutsättningar. Genom att följa en väl utarbetad strategi genomlyser vi tillsammans med det enskilda företaget nuläge och behov. Därefter utarbetas en långsiktig och hållbar plan för fortsatt kompetensutveckling som leder till ökad effektivitet och lönsamhet.

Montico har mångårig erfarenhet av kompetensförsörjning och utveckling inom tillverkande industri och våra medarbetare är specialister på området. Vi möter många företag som inser det lönsamma i att investera i en process för en långsiktig och hållbar strategi för sin kompetensförsörjning.

Omfattning

Avtalet gäller under 12 månader och inkluderar 5 fysiska utvecklingsmöten på plats hos företaget samt support under avtalstiden.

Frågor om tjänsten?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

De 5 stegen i Monticos process för kompetensutveckling

1) Omvärldsanalys

2) Kompetensanalys

3) Kompetensplanering

4) Genomförande

d

5) Utvärdering

Strategisk kompetensutveckling i avtalsform leds av

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA. 

Företag vi hjälpt med kompetensutveckling

EMAB logga.
Svets och Smide logga.
Jobro logga.
TitanX logga.
Partnertech logga.
Wipab logga.
Partnertech logga.
Stacke Hydraulik logga.
Stoeryd logga.

Kom igång med strategisk kompetensutveckling

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart vi kan med mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag med strategisk kompetensutveckling.

En intresseanmälan är inte bindande.