Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Om lyftredskap

Om lyftredskap

Hos Montico kan du gå utbildning för att få ett utbildningsbevis som ger dig behörighet att köra olika typer av lyftredskap (kranar, traverser och andra lyftanordningar). Vilken typ av lyftredskap som får framföras, beror på vilket typ av utbildningsintyg man har.

Utbildningsbeviset är endast giltigt tillsammans med ett utfärdat körtillstånd

Ett körtillstånd är en form av bevis på att en individ har rätt att köra ett specifikt lyftredskap på en specifik arbetsplats. Medan utbildningsbeviset visar att en person har genomgått utbildning och vet hur man hanterar vissa typer av lyftredskap, handlar körtillståndet mer om arbetsplatsens specifika förhållanden och risker.
Saknar du mall för skriftligt tillstånd så kan du ladda ner vår genom att klicka här.

Olika typer av lyftredskap och behörigheter

Illustration av travers.

A) Travers

Illustration av portal.

B) Portal

Illustration av halvportal.

C) Halvportal

Illustration av konsol.

D) Konsol

Illustration av väggsväng.

E) Väggsväng

Illustration av pelarsväng.

F) Pelarsväng

Illustration av Säkra lyft.

G) Säkra lyft

Repetitionsutbildning kranar, traverser och andra lyftanordningar – online

För att behålla kunskapen, säkerheten och effektiviteten på företaget rekommenderar Arbetsmiljöverket (AFS 2006:6) att alla som använder kranar, traverser eller andra lyftanordningar i sitt arbete bör genomgå en repetitionsutbildning efter tre till fem år.

Montico erbjuder en repetitionsutbildning som genomförs online.