Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Introduktion till Magnetpulverprovning, MT

Introduktion till Magnetpulverprovning, MT

Magnetpulverprovning är en metod för sprickindikering i magnetiska material. Denna utbildning ger deltagarna den kunskap som krävs för att själva kunna utföra magnetpulverprovning.

Plats:

Utbildningen kan utföras på plats hos Montico eller direkt på ert företag.

Om utbildningen

Magnetpulverprovning används för att göra sprickindikering genom att ett magnetfält induceras i ett provobjekt med hjälp av tex ett magnetok samtidigt som ett järnpulver appliceras på ytan. Om det finns en spricka i objektet samlas kring denna och får eventuella sprickor att synas, dvs indikerar sprickan. Magnetpulverprovning kan användas på material som låter sig magnetiseras.

Under denna utbildning får deltagare den teoretiska och praktiska kunskapen att själv kunna utföra magnetpulverprovning där krav inte föreligger på nivå 2 enligt ISO 9712 – Kvalificering och examinering av OFP-personal.

Kursinnehåll

  • Allmänt om oförstörande provning
  • Allmänt om metoden
  • Möjligheter och begränsningar
  • Magnetiseringsmetoder och utrustning
  • Kontroll av utrustning och utvärdering av indikationer
  • Arbetsinstruktion
  • Praktiska övningar

Utbildning hos Montico eller direkt på ditt företag

Utbildning genomförs med fördel på något av Monticos svetstekniska center där lokaler, utrustning och provrum för magnetpulverprovning finns.

Vid överenskommelse kan denna utbildning även utföras direkt på ditt företag. Skicka en intresseanmälan för mer information.

Boka företagsanpassad utbildning

Vill du boka utbildningen för en större grupp? Vi skräddarsyr utbildningen efter ditt företags specifika behov och önskemål. Vi kan givetvis också utföra utbildningen på plats hos er.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan anpassa utbildningen efter era behov.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.