Svetsansvarig pratar med svetsare.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Externt svetsansvar

Externt svetsansvar

Nu erbjuder vi företag med svetsande verksamhet externt svetsansvar – ett smidigt sätt att lösa sin tillsyn vid svetsning!

För att säkerställa kvalitet i svetsande verksamhet ska tillverkaren bland annat förfoga över lämplig personal för tillsyn vid svetsning. Tillsyn vid svetsning ska handhas av kompetenta och erfarna personer enligt ISO 3834 och ISO 14731.

I vissa fall har tillverkaren inte möjlighet att förfoga över denna personal eller behöver stöd till egen personal. Då finns Monticos svetstekniker till tjänst.

Förutom att Monticos tekniker innehar internationella diplom (IWE, IWS) finns också expertis och erfarenhet inom exempelvis:

  • ISO 3834
  • EN 1090 (Stålkonstruktioner)
  • ISO 15085 (Järnvägsfordon och komponenenter)
  • ASME (The American Society of Mechanical Engineer)
  • PED (Tryckkärlsdirektivet)
  • AD2000 Merkblatt (Tryckbärande anordningar)
  • Norsok (Olja och gasindustri)
  • API (Rörledningar och relaterade anläggningar)
  • Tillverkning mot Kina (Manufacture Licence of Special Eguipment)

Omfattningen av tjänsten bestäms för varje enskilt företag beroende på storlek och uppgifter.

Medlem i Svetskommisionen logga