En truckförare kör en truck i ett lager.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Ansvar och säkerhet i truckmiljö

Ansvar och säkerhet i truckmiljö

Det finns många lagar, regler och förordningar kring ansvar och säkerhet på en arbetsplats vid till exempel materialhantering, användning och framförande av truckar. Vår utbildning ger dig kunskap kring detta.

Om utbildningen

Monticos utbildning Ansvar och säkerhet ger deltagarna kunskap om vilka krav som ställs på både företaget och truckförarna. Detta skapar en tryggare och säkrare arbetsmiljö.

Utbildningen består av teoretisk genomgång där de föreskrifter och lagar som gäller gås igenom. Vi fördjupar oss extra i riskbedömning och hur denna ska genomföras.

Efter godkänd utbildning utfärdas ett skriftligt intyg till deltagaren.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • Checklista truckar, tillsyn, underhåll och pallställ med mera
  • EU-direktiv
  • Produktansvar och CE-märkning
  • Utskrift av körtillstånd
  • Riskbedömning
  • Vem är ansvarig vid olycka?

För vem?

Utbildningen vänder sig till chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) säger att den som leder och övervakar arbetet med truckar ska ha den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras säkert.

Utbildningsinformation

Pris

2 900 SEK exkl moms per deltagare

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Utbildningsplats

På ert företag eller någon av Monticos utbildningslokaler

Utbildningslängd

1 dag