Gastuber som klassas som farligt gods enligt ADR.
Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

Säkerställ korrekt hantering av farligt gods med Monticos utbildning ADR 1.3 – Hantering av farligt gods. Utbildningen rustar deltagaren med rätt kompetens för att hantera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt.

Pris

Utbildningslängd

4 timmar.

Var?

På ert företag eller hos Montico.

Se kommande utbildningstillfällen hos Montico.

Om utbildningen

Monticos ADR 1.3-utbildning består av tre delar – allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och säkerhetsutbildning. Läs mer om varje utbildningsdel under ”Kursinnehåll”.

Vårt utbildningsprogram avslutas med ett teoretiskt slutprov och efter godkänd utbildning utfärdas ett ADR 1.3-intyg som lämnas till både deltagaren och arbetsgivaren. Denna dokumentation ska arkiveras av arbetsgivaren och göras tillgänglig för den anställde och behörig myndighet. Utbildningsdokumentationen ska även kunna styrkas.

Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att personalen ska hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år.

Kursinnehåll

Allmän utbildning

Den allmänna delen innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farliga ämnen.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

För vem?

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar farligt gods, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg.

Vad säger lagen?

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-s att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter som utförs.

Har du frågor om utbildningen?

Lämna en intresseanmälan via knappen nedan, vi återkommer så snart som möjligt.

Kommande utbildningstillfällen för ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka på boka på önskat utbildningstillfälle för komma igång med din bokning.

13 oktober, 08:00 - 12:00
Tranås
Platser kvar
« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen