iwsutbildning

ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste vara utbildade för detta. Det gäller för hela transportkedjan.Från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna.

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-s att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter dom utförs.

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar farligt gods, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg.

Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att personalen ska hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år.

Utbildning avslutas med ett teoretiskt slutprov.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett ADR 1.3 intyg som lämnas till både deltagaren och arbetsgivaren. Utbildningsintygen ska arkiveras av arbetsgivaren och ska på begäran göras tillgänglig för den anställde och behörighet myndighet.
Dokumentation över utbildning ska kunna styrkas.

 


Denna utbildning går att registreras på deltagarens personliga ID06-kort.

Läs mer om ADR 1.3-kraven på MSBs hemsida.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Utbildningen består av tre delar:

Allmän utbildning
Den allmänna delen innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning
Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farligt gods.

Säkerhetsutbildning
Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen