Gastuber som klassas som farligt gods enligt ADR.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

ADR 1.3 – Hantering av farligt gods

Alla som är inblandade i en transport av farligt gods måste ha utbildning för detta. Det gäller för hela transportkedjan – från dig som arbetar med ordermottagning till dig som hanterar godset och/eller transporterna.

Om utbildningen

Monticos utbildning i ADR består av tre delar; allmän utbildning, funktionsspecifik utbildning och säkerhetsutbildning. Mer om varje utbildningsdel kan du läsa under kursinnehåll.

Utbildningen ska regelbundet kompletteras med uppdateringskurser för att personalen ska hålla sig uppdaterad på förändringar i lagstiftningen. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år.

Utbildning avslutas med ett teoretiskt slutprov.

Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett ADR 1.3 intyg som lämnas till både deltagaren och arbetsgivaren. Intyget ska arkiveras av arbetsgivaren och ska på begäran göras tillgänglig för den anställde och behörighet myndighet.

Dokumentation över utbildning ska kunna styrkas.

Kursinnehåll

Allmän utbildning

Den allmänna delen innehåller allmänna villkor i bestämmelserna för transport av farligt gods.

Funktionsspecifik utbildning

Den funktionsspecifika delen ska beroende av personalens ansvar och arbetsuppgifter ge en detaljerad utbildning om de bestämmelser som reglerar transport av farliga ämnen.

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningen syftar till att personalen ska få utbildning om de risker och faror som farligt gods kan medföra. Utbildningen ska anpassas utifrån de möjliga riskerna för skador till följd av tillbud vid transport av farligt gods och dess lastning och lossning.

För vem?

Utbildningskravet gäller exempelvis personer som klassificerar farligt gods, utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar farligt gods, och annan personal som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Vad säger lagen?

Förutom krav på förarutbildning föreskriver ADR-S och RID-s att all personal som är delaktig i transport av farligt gods ska ha utbildning för de uppgifter dom utförs.

Utbildningsinformation

Pris

Kontakta oss för offert

Utbildningslängd

1 dag