detlokalavdnätverket

Svetsutbildning

Industrin i Sverige har stort behov av arbetskraft och då speciellt kvalificerade svetsare. Med en utbildning till Internationell Svetsare (IW) blir möjligheterna att få arbete stora. En IW-utbildning ger god och grundläggande kunskap om material och svetsprocesser.

Svetsutbildning med möjligheter

Efter godkänd IW-utbildning erhåller deltagarna en svetsarprövning enligt 287-1 eller/samt 9606-2 och tilldelas ett IW diplom, vilket innebär ett internationellt erkännande som svetsare, detta är giltigt i fler än 30 länder.

Efter utbildningen finns goda utvecklingsmöjligheter i yrket och med en IW-utbildning i bagaget finns det också många möjligheter till vidareutbildning.

IW-utbildningen ger möjlighet att gå vidare i med utbildning, från kälsvetsare till plåtsvetsare och slutligen rörsvetsare i respektive svetsmetod (MMA, MAG, GAS och TIG). Om det efterfrågas avläggs svetsarprövningar på process och
material enligt EN 287 eller/samt 9606-2 som visar att man bibehåller sin kompetens.

Utbildningen ger möjlighet till att uppgradera och få en IWS-examen. Därmed öppnas möjligheter att arbeta som svetsansvarig på företaget.

Individuell utbildningsplan

Vi tar hänsyn till dina förkunskaper men också till företagens behov av kunskaper genom att arbeta med individuella utbildningsplaner. En del av utbildningen kommer att förläggas ute på företag. I första hand sker detta på ett företag som har behov av att rekrytera arbetskraft.

Studiebesök

Innan du börjar utbildningen hos oss har du möjlighet att göra ett studiebesök. Då du får träffa någon av lärarna, titta på lokalerna och bilda dig en uppfattning om utbildningen och yrket. Du bokar tid för studiebesök via handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

En komplett IW-utbildning (IW- Internationell svetsare) består av moduler för respektive svetsmetod. Beroende på behovet och handlag kan du avsluta utbildningen på önskad nivå.

Modulerna är uppdelade i:

Praktisk övning som ger den mångsidiga skicklighet som krävs. Där ingår även arbetsplatsförlagd utbildning ingår som en modul.

Teoretisk undervisning som ger omfattande förståelse för metoden och grundmaterialets beteende samt ger kunskap om standarder och säkerhetsföreskrifter.

Varje modul avslutas med teoretisk och praktisk examinering. Praktisk examinering sker enligt Europastandarden EN 287.

Förkunskaper
Du bör ha intresse av att arbeta inom
verkstadsindustrin. Har du erfarenhet av
svetsning sedan tidigare börjar du med en
nivåbedömning av dina tidigare kunskaper
för att sedan börja utbildningen på den nivå
du befinner dig på.

Hur ansöker man till utbildningen?

Vår svetsutbildning är framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen vilket innebär att du behöver kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att ansöka till denna utbildning.

Kontakta oss direkt på tel. 0200-76 70 00, eller skicka in en intresseanmälan idag via formuläret nedan.

Skicka en intresseanmälan