Hem / Utbildning / Arbetsmarknadsutbildning / Industriteknik BAS

Industriteknik BAS

Industriteknisk basutbildning ger dig en allmän introduktion och de baskunskaper som krävs för att få jobba inom tillverkningsindustrin. Du får grundkunskaperna som krävs för att kunna vidareutbilda dig inom verkstadsteknik eller svets- och plåtteknik.

Utbildningstyp:

Arbetsmarknadsutbildning.

Utbildningsstart:

Löpande.

Bra jobbmöjligheter efter utbildningen

Många företag inom industrin har idag brist på kompetens och därför är möjligheterna goda att få arbete efter en industriutbildning. Yrken som kommer att ha en fortsatt god arbetsmarknad är till exempel svetsare, verkstadsarbetare, montör, verktygsmakare, CNC-operatörer och olika typer av plåtslagare.

Utbildningsmål

Utbildningen ger dig grundkunskaper för att kunna arbeta eller vidareutbilda dig inom industriområdet. Du kan till exempel vidareutbilda dig till svetsare, plåtslagare, verkstadsarbetare eller CNC-operatör.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen består av både praktiska och teoretiska moment. De teoretiska momenten innehåller exempelvis mätteknik och ritningsläsning. Under de praktiska momenten får du även pröva på olika yrkesinriktningar i vår utbildningsverkstad, eller i form av arbetsplatsförlagt lärande hos något företag i regionen.

Hela grundutbildningen är cirka 20 veckor lång. Men utifrån dina och de lokala företagens behov kan den bli såväl längre som kortare. Utbildningen hålls på heltid och du kan kombinera den med SFI och/eller yrkessvenska.

Förkunskaper

Det finns inga särskilda förkunskapskrav för denna utbildning. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta inom det industritekniska området.

Studiebesök och tester

Innan du får godkänt att gå utbildningen gör du ett studiebesök hos oss och därefter får du genomföra ett test och en kartläggning på cirka 2 veckor hos Montico för att du i samverkan med Montico och Arbetsförmedlingen ska kunna ta reda på om utbildningen passar just dig.

Då får du möjlighet att praktiskt pröva på och få information om de aktuella yrkesområdena som förekommer inom tillverkningsindustrin samt få dina förutsättningar för vidare utbildning och anställning inom det industritekniska området bedömda.

Certifiering

Utbildningen avslutas med kunskapsprov framtaget av Skärteknikcentrum. Efter slutfört kunskapsprov med godkänt resultat erhåller deltagaren branschintyg för Industri BAS. Certifieringen kvalitetssäkrar och höjer värdet på individens kompetens och är ett personligt intyg på den säkrade kompetensen.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Ansök till utbildningen via Arbetsförmedlingen

Detta är en arbetsmarknadsutbildning vilket betyder att du ansöker till utbildningen via Arbetsförmedlingen. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om hur det går till på Arbetsförmedlingens hemsida.