detlokalavdnätverket

Industrirörmontör

Säkra din framtid – utbilda dig till industrirörmontör hos oss på Hammarö! Efterfrågan på utbildade industrirörmontörer är stor och vi hjälper dig att komma ut i arbete direkt efter genomförd utbildning.

Vad gör en industrirörmontör?

En industrirörmontör arbetar med installation och svetsning av olika typer av rörsystem. Du jobbar också med beräkningar, planering av material, ritningsläsning, montering samt svetsning. Som industrirörmontör får du ett omväxlande yrke med olika sorters arbetsplatser som t.ex verkstäder, värmeverk, oljeplattformar, pappersbruk, båtar och kemiska industrier.

Utbildning som ger bred kompetens

Utbildningen är framtagen i samarbete med företag i branschen för att säkerställa att den ger rätt kompetens som efterfrågas av arbetsgivare. Utbildningen ger dig en mycket bred kompetens inom rörsvetsningrörmontageisometriskt ritningsläsning, truck och travers. Dessutom får du en rad certifikat som du har nytta av i ditt yrkesliv.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Utbildningen ger en bred kompetens inom bland annat:
Svetsning
VVS
Industrirörteknik
Ellära
Sanitetslära
Värmelära
Truckutbildning
Traversutbildning
Praktik på företag

Hjälp med boende
Till denna utbildning har vi riksintag, vilket innebär att du kan söka till utbildningen oavsett vart i landet du bor. 

Bor du en bit ifrån Hammarö hjälper vi till med boende som bekostas av Arbetsförmedlingen.

Hur ansöker man till utbildningen?

Vår industrirörmontörutbildning är framtagen tillsammans med Arbetsförmedlingen vilket innebär att du behöver kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för att ansöka till denna utbildning. 

Vi kan hjälpa dig att kontakta din handläggare. Kontakta oss direkt eller skicka in en intresseanmälan via formuläret nedan idag. Vi har nya kursstarter varje vecka.

Kontakt 

Morgan Bråth
Utbildningssamordnare Montico
morgan.brath@montico.se
Tel. 054-300 00 22

Skicka en intresseanmälan