Gruppbild på leende människor.

Hem / Nätverk / Det lokala VD-nätverket

Det lokala VD-nätverket

Vill du som VD få möjlighet att träffa andra och utbyta erfarenheter som du och ditt företag har nytta av? Välkommen till det lokala VD-nätverket!

Genom att VD-nätverket är lokalt, erbjuder det ett tidseffektivt sätt att vidga ditt eget nätverk nära dig och ger dig större möjlighet att odla och utnyttja det. Vi träffas 6 gånger under ett år på varandras företag. Vid varje träff väljs ett intressant tema ut.

Exempel på teman

  • Ledarskapsutveckling, grupper, yngre talanger.
  • Interna förankringsprocesser i praktiken.
  • Organisationsutveckling – Vem är morgondagens chefer hos er?
  • Hur formar och förankrar man den nya affärsplanen?
  • Ständiga förbättringar – Ett normalläge bland alla i företaget?
  • Coachande ledarskap – Hur kan det hjälpa mig?
  • Konflikthantering i praktiken – Hur gör man?
  • Företagskultur och dess betydelse, ”kulturkrockar” i företaget.
  • Prestationslönesystem eller inte – Vad skapar engagemang och vad dödar?

Information om nätverket

Plats

Jönköping, Tranås

Omfattning

Totalt 6 möten varav de flesta hos varandra för att förstå och lära men ibland på andra speciellt intressanta företag. Ett möte avslutas med middag.