Totalt 6 möten varav de flesta hos deltagande företag.
Varje möte avslutas med middag.