Så klarar du plötsliga förändringar med en flexibel personalstyrka

En flexibel personalstyrka är en grundförutsättning för att företaget ska klara av plötsliga förändringar. Här får du läsa mer om vikten av flexibilitet och hur man skapar en flexibel personalstyrka.
Två personer i varselväst och skyddshjälm går i en tom fabrik.

Därför är flexibilitet viktigt i alla lägen

Med flexibilitet menas i detta fall möjligheten att anpassa personalstyrkan för att möta det aktuella behovet av personal. Många industriföretag upplever det svårt att förutse behovet och planera för sin resurs- och kompetensförsörjning framåt. Det ställer stora krav på att personalstyrkan kan anpassas med kort varsel när det oförutsägbara händer.

Lika svårt som det är att förutspå produktionstoppar och dalar, är det att veta hur länge dessa håller i sig. När produktionen övergår i normalläge vill man helst undvika att vara över- eller underbemannade. Detta går snabbt att reglera med en flexibel personalstyrka.

Hur skapar man en flexibel personalstyrka?

Genom att hyra in personal!

Många företag lyfter flexibiliteten som den största anledningen till att de samarbetar med bemanningsföretag. Dessa företag har oftast en viss andel inhyrd personal som de ökar eller minskar beroende på rådande situation. På så vis slipper man stora kostnader när efterfrågan minskar samtidigt som man kan bibehålla produktionsnivån när ordrarna trillar in.

En stor fördel med bemanning är enkelheten i att anpassa personalstyrkan. Du hyr kompetent personal så länge behovet finns. Bemanningsföretaget tar hand om hela arbetsgivaransvaret för den inhyrda personalen och sköter lön, sociala avgifter och övriga kostnader.

Kom igång idag

Vill du komma igång med att göra din personalstyrka flexibel? Vi har över 20 års erfarenhet av att hjälpa företag med bemanning. Klicka på knappen nedan för att skapa kontakt med någon av våra erfarna bemanningsexperter som kan berätta mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag.

Mer inspiration

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Öka era möjligheter att hitta rätt kandidater

Problemet med kompetensbrist på arbetsmarknaden har pågått en längre tid nu och många företag upplever att det är svårt att hitta kandidater med rätt kompetens. Här delar vi med oss av några tips på vad du kan göra, både på kort och lång sikt, för att öka möjligheterna att hitta rätt kandidater.

Ny som chef?

Ny som chef?

Att ta på sig ledarrollen kan vara både spännande och utvecklande. Men det är också en roll som kräver mycket ansvar och förmåga att hantera olika situationer på ett effektivt sätt. Här är några tips som kan hjälpa dig när du är ny som chef.

Hur blir man chef?

Hur blir man chef?

Att bli chef är ett mål för många, oavsett om man befinner sig i början av sin karriär eller har flera års erfarenhet. Men vad krävs egentligen för att bli chef? Här ger vi några tips på hur du kan ta steget till att bli chef.

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Hitta personal – så attraherar du rätt kompetens

Att hitta personal och attrahera rätt kompetens blir en allt tuffare uppgift när det råder brist på kompetens inom många yrkesområden och konkurrensen bland arbetsgivare är stor. Hur ska man då göra för att hitta personal? Vi listar några tips i denna artikel.

Tre Montico-anställda skrattar ihop

Ett komplett matchningsföretag – hur kan vi hjälpa dig?

Montico är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag och privatpersoner inom rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster. 

Hur kan vi hjälpa dig? Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!