Hem / Utbildning / Yrkeshögskoleutbildning / Robot- och robotsvetstekniker

Robot- och robotsvetstekniker

En kritisk faktor för att tillverkande industri ska behålla internationell konkurrenskraft är att produktionen följer utvecklingen inom automation och robotisering. Den här utbildningen ger dig kunskaper inom robotteknik, produktionsutveckling och robotprogrammering och förbereder dig för att kunna bli en del av en alltmer automatiserad industriell produktion.

Studieort:

Ljungby.

Studietakt:

Halvfart.

Antal poäng:

155 YH-poäng.

Examen:

Yrkeshögskoleexamen.

Finansiering:

Berättigad till studiemedel via CSN.

Sista ansökningsdatum:

19 maj 2024

Om yrket som robottekniker

Efterfrågan av robottekniker inom industrin är idag stor och förväntas bli ännu större i och med den snabba utvecklingen mot automation och robotisering. Den här utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag som har svårt att rekrytera robot- och robotsvetstekniker med rätt kompetens och vänder sig till dig som idag arbetar inom industri och vill ta steget att bli robot- och svetsrobottekniker.

Kombinera arbete och studier

Hela utbildningens upplägg och innehåll är skräddarsytt för att du ska kunna kombinera arbete med studier. Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete mellan dig och din arbetsgivare som en del i en kompetensutvecklingsinsats. Naturligtvis kan du också söka och genomföra utbildningen på egen hand.

Utbildningen bedrivs på halvfart under lite mer än ett år. Undervisningen koncentreras till två dagar per månad, däremellan krävs att du arbetar på egen hand med litteratur och kursuppgifter som kopplas till en arbetsplats. Utbildningsträffarna är förlagda till Ljungby.

I samspel med näringslivet

Utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag i regionen och hela utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med arbetslivet.

Kursen Lärande i arbete, LIA, genomförs helt och hållet på en arbetsplats. Det kan ske på din ordinarie arbetsplats eller på ett fadderföretag.

Efter utbildningen kan du arbeta som

 • Industrirobotoperatör
 • Robotoperatör
 • Robotsvetsoperatör
 • Robotsvetstekniker
 • Robottekniker

Behörighet

Du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt särskild behörighet i Svets grund samt yrkeserfarenhet från svetsande arbetsuppgifter inom industri eller motsvarande, om minst sex månader, minst 50 procent tjänst är behörig att söka till denna utbildning.

För att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier ska du uppfylla något av följande:

 • Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 • Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 • Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning.
 • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet

 • Lägst betyget E/3/G i Svets grund eller motsvarande kunskaper.
 • Yrkeserfarenhet från svetsande arbetsuppgifter inom industri eller motsvarande, om minst sex månader, minst 50 procent tjänst, styrkt genom intyg.

Urval

I händelse av fler behöriga sökande än antal platser på utbildningen används följande urvalsmetoder:

 1. Tidigare utbildning
 2. Yrkeserfarenhet

Kurser

 • Produktionsutveckling 25 p
 • Svetsrobotteknik 25 p
 • Robotteknik 25 p
 • Programmering robotsvets 35 p
 • Lärande i arbete (LIA) 45 p

Frågor om utbildningen?

Kontakta utbildningsledare Victoria Käller för mer information om utbildningen:

Telefon:

0470-59 26 66

Ansök till utbildningen

Klicka på knappen nedan för att komma igång med din ansökan.