detlokalavdnätverket

Produktionsledare, tillverkande industri

Behovet av produktionsledare med rätt kompetens är stort! Den här utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag som har svårt att rekrytera produktionsledare med rätt kompetens och vänder sig till dig som idag arbetar inom produktion och vill utvecklas och ta steget till att bli industrins framtida ledare.

En kritisk faktor för att tillverkande industri ska behålla internationell konkurrenskraft är att produktionen ständigt förbättras. Produktionsledaren har en nyckelroll och leder arbetet så att produktionen kontinuerligt effektiviseras. För rollen är det viktigt att ha goda kunskaper i såväl ledarskap som produktionsutveckling och en förmåga att motivera och leda människor.

Kombinera arbete och studier

Hela utbildningens upplägg och innehåll är skräddarsytt för att du ska kunna kombinera arbete med studier. Utbildningen kan med fördel genomföras i samarbete mellan dig och din arbetsgivare som en del i en kompetensutvecklingsinsats. Naturligtvis kan du också söka och genomföra utbildningen på egen hand.

Utbildningen bedrivs på halvfart under två år. Undervisningen koncentreras till tre dagar per månad, däremellan krävs att du arbetar på egen hand med litteratur och kursuppgifter som kopplas till en arbetsplats.

I samspel med arbetslivet

Utbildningen har tillkommit på efterfrågan från företag i regionen och hela utbildningen genomsyras av ett nära samarbete med arbetslivet.
Kurserna Arbetsplatsförlagt projektarbete och Ledarskap i praktiken genomförs helt och hållet på en arbetsplats. Det kan ske på din ordinarie arbetsplats eller på ett fadderföretag.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Produktionsledare

 • Första linjens chef

 • Arbetsledare/teamledare

 • Förbättringssamordnare/leankoordinator

 • Produktionstekniker

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Antal poäng: 220 p

Antal platser: 26

Studietakt: Halvfart

Utbildningstid: augusti 2020 – juni 2022

Studieort: Växjö

Examen: Yrkeshögskoleexamen

Finansiering: Utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Kurser

Introduktion till produktionsledning och lean, 20p 

Introduktion till ledarskap, 10p 

Arbetsmiljö, 10p

Industriell ekonomi, 20p 

Produktionsutveckling, 40p 

Arbetsrätt, 10p 

Projektledning- och metodik, 10p 

Arbetsplatsförlagt projektarbete, 35p

Ledarskap och kommunikation, 35p

Ledarskap i praktiken, 10p 

Examensarbete, 20p

Behörighet

Behörig till utbildningen är du som har grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt Minst tre års arbetslivserfarenhet från produktion i tillverkande industri.

För att uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier ska du uppfylla något av följande:

1. Ha en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2. Ha en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3. Vara bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där vara behörig till motsvarande utbildning.

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Saknar du de formella kraven på behörighet? Möjligheten kan finnas att vi trots det bedömer att du har det som krävs för att klara utbildningen och för att arbeta som produktionsledare. Kontakta Maria Braun för ett samtal:

Maria Braun
Utbildningsledare
Tel: 0470-78 81 97
maria.braun@montico.se

Urval

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen, så måste ett urval göras. Det sker utifrån den arbetslivserfarenhet du kan uppvisa och utifrån tidigare utbildning inom området.

Urvalsgrund 1: Yrkeserfarenhet, maxpoäng 10p

 • Erfarenhet som produktionsledare eller annan motsvarande titel under 1 år eller mer. 10p 
  Definition av annan motsvarande är en roll med ”budget- och personalansvar som första linjens chef”.

 • Erfarenhet som gruppledare/teamledare/skiftledare
  /samordnare/produktionstekniker eller motsvarande under 1 år eller mer. 8p
  Definition av motsvarande är en roll i ”arbetsledande befattning ej chef”

 • Erfarenhet av någon av ovanstående under kortare tid än 1 år. 5p

Urvalsgrund 2: Tidigare utbildning, maxpoäng 6p

 • Gymnasieexamen från industritekniskt program/teknikprogram eller annan industriteknisk utbildning på gymnasial nivå på minst 6 mån, heltid. 3p

  och/eller

 • Eftergymnasiala studier i för utbildningen relevant område*, mer än 6 mån, heltid 2p

  och/eller

 • Företagsinterna kurser i för utbildningen relevant område*, minst 10 dagar, 1p

*Definition av relevant område: Kurser inom ledarskap, produktionsutveckling, produktionsekonomi, lean, projektledning

All erfarenhet och utbildning behöver styrkas med intyg/betyg som du laddar upp tillsammans med din ansökan.

Hur ansöker man till utbildningen?

Har du missat sista ansökningsdagen? Utbildningen är öppen för sen ansökan! Klicka på knappen nedan för att komma igång!

Har du några frågor eller funderingar om utbildningen?

Då kan du kontakta utbildningsledare Maria Braun så besvarar hon dina frågor om utbildningen.

Tel: 0470-78 81 97
maria.braun@montico.se