detlokalavdnätverket

Svenska, matematik och engelska grund

Vi erbjuder grundläggande kurser, svenska, engelska och matematik.

Engelska grund

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett internationellt studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Matematik grund

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i arbetslivet samt i samhällets beslutsprocesser.

Svenska grund

Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka känslor och tankar och förstå hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verk.

Hur långa är kurserna?

Allt från 4 månader till 1,5 år. Allt är upp till dig som läser. Du läser i egen studietakt, så det är svårt att säga hur lång tid det tar för just dig. När du börjar kursen gör vi upp en plan tillsammans och under utbildningens gång har vi återkommande uppföljningar för att säkerställa att du når dina mål.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Kurser
  • Svenska som andra språk
  • Svenska
  • Engelska 
  • Matematik 

Hur ansöker man till utbildningen?

Kom till vårt öppet hus på torsdagar 14.00 – 16.00 på Kungsgatan 1B i Växjö eller kontakta oss på Tel. 0470-78 81 82 eller info@montico.se.

Du kan även göra en intresseanmälan genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Skicka en intresseanmälan