En person utför visuellkontroll med mätverktyg.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Visuell kontroll nivå 2

Visuell kontroll nivå 2

Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom visuell kontroll. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningsinformation.

Om utbildningen

Visuell kontroll innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den vanligaste provningsmetoden inom OFP (oförstörande provning). Utbildningen följer de krav som ställs i SS-EN ISO 9712.

Efter godkänd examination kan kursdeltagaren bli certifierad i VT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Kursinnehåll

 • Metodens Historik.
 • Olika typer av svetsmetoder.
 • Svetsdefekter.
 • Korrosion och dess inverkan.
 • Färg och ljusspektra.
 • Tillverkningsdefekter.
 • Driftinducerade defekter.
 • Det mänskliga ögat.
 • Svetsbeteckningar.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Upprättande av provningsspecifikation.

Upplägg

 • Dag 1-2: Utbildning heldag (10 h / dag)
 • Dag 3: Examination för kursen kan göras dag 3 och bokas separat.

Förkunskaper

 • Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar.

Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad mm.

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Utbildningsinformation

Pris

13 000 SEK exkl moms per deltagare

Kontakta oss för offert för större grupper eller företagsanpassad utbildning.

Utbildningsplats

Monticos svetstekniska center

Utbildningslängd

2-3 dagar

Behörighet

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

Industrisektor: Tillverkning

Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.

Boka utbildningstillfälle

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen för denna utbildning. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Utbildningstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Examinationstillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av utbildningen men inte redo att boka ett tillfälle än? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen