iwsutbildning

Visuell kontroll nivå 2

Det här är en förkortad, 2-dagars utbildning inom visuell kontroll. Det finns formella krav på förkunskaper inom svets för att gå denna förkortade utbildning – vilka krav som ställs finns specificerat under utbildningsinformation.

Visuell kontroll innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter. Det är den vanligaste provningsmetoden inom OFP (oförstörande provning). Utbildningen följer de krav som ställs i SS-EN ISO 9712.

Efter godkänd examination kan kursdeltagaren bli certifierad i VT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Upplägg:

 • Dag 1-2: Utbildning heldag (10 h / dag)
 • Dag 3: Examination för kursen kan göras dag 3 och bokas separat.

Förkunskaper:

 • Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar.

Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817.
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad mm.

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Kontakta oss

info@montico.se

0200-76 70 00

Utbildningsinformation

Innehåll:

 • Ljus och färg
 • Korrosion
 • Driftinducerade defekter
 • Svetsdefekter, volymetriska och ytliga.
 • Ögats anatomi

Utbildning i visuell kontroll nivå 2 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Examination i visuell kontroll nivå 2 – Kommande tillfällen

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen