Svetsare står framför svetsbås.

Validering – Svets VIT

Svets VIT är svetsbranschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kunskap och kompetens som krävs för en konkurrenskraftig svetsande produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar.

Svets VIT motsvarar kunskaper, färdigheter och kompetenser enligt SeQF nivå 3 (läs mer om SeQF under utbildningsinformation).

Valideringen utförs i något av Monticos ackrediterade testcenter och leds av utbildade och behöriga testledare.

Resultaten visar vilken kompetens som finns eller saknas och ger ett träffsäkert underlag för fortbildning som vi kan hjälpa till med.

Svets VIT certifikat

Ett certifikat garanterar den teoretiska respektive praktiska kompetensen på nivå SeQF 3.

Första steget i valideringen är ett webbaserat kunskapstest med sex kompetensområden. Nästa steg är ett praktiskt test som genomförs i verkstadsmiljö.

Kompetensområden i Svets VIT

1. Hälsa, miljö och säkerhet

Omfattar grundläggande kunskaper om lagar och regler inom svetsarens område med hänsyn till den egna och omkringliggande arbetsmiljön för att kunna utföra säkert arbete i daglig produktion.

2. Materialkunskap

Omfattar grundläggande kunskaper om materials framställning, egenskaper och beteckningar. En orientering om vanligt förekommande grundmaterial och tillsatsmaterial för svetsning, för val av svetsmetod och tillsatsmaterial, och grundläggande förståelse hur och varför man utför proving.

3. Ritningsläsning

Omfattar grundläggande kunskaper om utformning av ritningar enligt internationell standard utifrån svetsarens perspektiv, med svetsbeteckningar och mått, för att kunna utföra enklare arbetsuppgifter enligt ritningsunderlag.

4. MIG-MAG, 135-138, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

5. MMA, 111, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

6. TIG, 141, teoretisk modul

Omfattar grundläggande kunskaper om strömkällan och dess funktion, de olika parametrarnas påverkan på slutresultatet samt metodens användningsområden, för att utföra svetsuppgifter utifrån metod och WPS.

7. Praktisk modul metod 111

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträngning i materialet

8. Praktisk modul metod 135

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträngning i materialet

7. Praktisk modul metod 141

Omfattar praktiska svetsprov i lägena PB och PF efter WPS, samt kontroll enligt ISO 9606-1. Stopp och omstart, svetsfel, brytprov och inträngning i materialet

Om samtliga moduler godkänns vid validering utfärdas ett certifikat.

Om någon av ovanstående moduler underkänns vid valideringen utfärdas ett valideringsintyg som intygar vilka moduler som avklarats respektive behöver kompletternas.

Vill du boka en gratis konsultation eller få mer information? Kontakta oss på 0200-76 70 00 eller lämna en intresseanmälan!

Kontakta oss

Vill du veta mer om utbildningen eller få hjälp med ansökan så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Utbildningsinformation

SeQF gör det enklare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

SeQF är indelad i åtta nivåer som visar hur avancerade kunskaper, färdigheter och kompetenser är på respektive nivå

Nivåerna överlappar delvis varnandra.

SeQF Nivå 3

Kunskaper:

  • Kan visa kunskaper som krävs för att utföra uppgifter inom ett arbets- eller studieområde
  • Kan visa kunskap om olika arbetssätt för att samla, systematisera och redovisa information

Färdigheter:

  • Kan välja och använda information med hjälp av anvisade metoder, verktyg och material.
  • Kan utföra arbetsuppgifter såväl på egen hand som i grupp inom givna tidsramar
  • Kan på egen hand söka och bearbeta information
  • Kan kommunicera erfarenheter och kunskaper på det egna språket

Kompetenser:

  • Kan ta ansvar för sitt lärande och för att tilldelade uppgifter slutförs
  • Kan värdera egna och gemensamma resultat
  • Kan värdera information från olika källor

Läs mer om SeQF här ›

Kommande tillfällen

25 augusti, 06:00 - 14:00
Tranås
Platser kvar
27 november, 07:00 - 15:00
Tranås
Platser kvar

Intresserad av utbildningen? Kontakta oss!

Har du några funderingar kring utbildningen och vill veta mer så är du välkommen att kontakta oss. Klicka på knappen nedan och fyll sedan i formuläret så kontaktar vi dig så snart vi kan.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen