Två CNC-operatörer som genomgår en validering.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – Automation BAS

Validering – Automation BAS

För en säker och effektiv automatisering.

Automationslösningar utgör en snabbt växande del i industrins produktionsprocesser och har stor påverkan på produktionspersonalens dagliga arbete. Med ökad automation följer en generellt ökad interaktion mellan individ och avancerad produktionsutrustning och sättet att hantera drift och störningar förändras. En bredare personalgrupp än automationsmekaniker och drifts- och underhållstekniker berörs i sitt dagliga arbete.

Därför har Svensk industrivalidering tagit fram Automation BAS som är en branschgemensam modell för validering av den automationskompetens som är generell och grundläggande för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Kompetensområden i Automation BAS

Automation BAS omfattar kompetenskrav i 15 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • IT och automation
 • Kvalitet
 • Matematik
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Språk – engelska
 • Språk – svenska
 • Underhåll
 • Säkerhet
 • Automatiska system
 • Produktionseffektivitet
 • Drift och övervakning
 • Underhåll – automation

Vägen till kompetensbeviset Automation BAS

Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering av de 5 specifika områdena i Automation BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka med en kompletterande validering för Automation BAS.

För den som inte validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga 15 kompetensområden.

Upplägg

Valideringen, Automation BAS, utförs genom ett webbaserat test som tar cirka 2,5 timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

Kvalitetssäkrat

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Information om valideringen

Pris

3 890 SEK exkl moms per deltagare

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats för validering

Monticos ackrediterade testcenter

Tid

4 timmar

Industrivalidering logga

Boka valideringstillfälle

Nedan ser du kommande valideringsstillfällen. Klicka “boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Skicka intresseanmälan

Är du intresserad av valideringen men inte redo att boka ett tillfälle än? Då kan du lämna in en intresseanmälan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen