Två CNC-operatörer som genomgår en validering.

Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – Automation BAS

Validering – Automation BAS

För en säker och effektiv automatisering.

Om validering mot Automation BAS

Automationslösningar utgör en snabbt växande del i industrins produktionsprocesser och har stor påverkan på produktionspersonalens dagliga arbete. Med ökad automation följer en generellt ökad interaktion mellan individ och avancerad produktionsutrustning och sättet att hantera drift och störningar förändras. En bredare personalgrupp än automationsmekaniker och drifts- och underhållstekniker berörs i sitt dagliga arbete.

Därför har Svensk industrivalidering tagit fram Automation BAS som är en branschgemensam modell för validering av den automationskompetens som är generell och grundläggande för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Kompetensområden i Automation BAS

Automation BAS omfattar kompetenskrav i 15 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • IT och automation
 • Kvalitet
 • Matematik
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Språk – engelska
 • Språk – svenska
 • Underhåll
 • Säkerhet
 • Automatiska system
 • Produktionseffektivitet
 • Drift och övervakning
 • Underhåll – automation

Vägen till kompetensbeviset Automation BAS

Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering av de 5 specifika områdena i Automation BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka med en kompletterande validering för Automation BAS.

För den som inte validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga 15 kompetensområden.

Upplägg

Valideringen, Automation BAS, utförs genom ett webbaserat test som tar cirka 2,5 timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

Kvalitetssäkrat system

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Information om valideringen

Pris

3 890 SEK exkl moms per deltagare

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats för validering

Monticos ackrediterade testcenter

Tid

4 timmar

Industrivalidering logga

Kommande tillfällen för Validering – Automation BAS

Du kan boka ett tillfälle direkt eller lämna en intresseanmälan för att få mer information eller hjälp med bokning. Vi återkommer så snart vi kan.

03 oktober, 08:00 - 14:00
Tranås
Platser kvar
12 december, 08:00 - 14:00
Tranås
Platser kvar

Kontakta oss – intresseanmälan

Om du vill ha mer information om utbildningen, kan du lämna in en intresseanmälan via knappen nedan så återkommer vi inom kort.

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen