Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Validering – Automation BAS

Validering – Automation BAS

För en säker och effektiv automatisering.

Pris:

3 890 SEK exkl moms

För större grupper kan du kontakta oss för offert.

Plats:

På något av Monticos ackrediterade testcenter.

Längd:

4 timmar.

Om validering mot Automation BAS

Automationslösningar utgör en snabbt växande del i industrins produktionsprocesser och har stor påverkan på produktionspersonalens dagliga arbete. Med ökad automation följer en generellt ökad interaktion mellan individ och avancerad produktionsutrustning och sättet att hantera drift och störningar förändras. En bredare personalgrupp än automationsmekaniker och drifts- och underhållstekniker berörs i sitt dagliga arbete.

Därför har Svensk industrivalidering tagit fram Automation BAS som är en branschgemensam modell för validering av den automationskompetens som är generell och grundläggande för industrioperatörens dagliga arbete med olika typer av automationsutrustning.

Kompetensområden i Automation BAS

Automation BAS omfattar kompetenskrav i 15 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

 • Hälsa, miljö och säkerhet
 • IT och automation
 • Kvalitet
 • Matematik
 • Mätteknik
 • Produktionsteknik – ekonomi
 • Ritningsläsning
 • Språk – engelska
 • Språk – svenska
 • Underhåll
 • Säkerhet
 • Automatiska system
 • Produktionseffektivitet
 • Drift och övervakning
 • Underhåll – automation

Vägen till kompetensbeviset Automation BAS

Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering av de 5 specifika områdena i Automation BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka med en kompletterande validering för Automation BAS.

För den som inte validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga 15 kompetensområden.

Upplägg

Valideringen, Automation BAS, utförs genom ett webbaserat test som tar cirka 2,5 timmar att göra. Resultatet visar vilken kompetens som finns och vilken som behöver utvecklas. Det blir enkelt att ta fram en konkret utvecklingsplan.

Valideringen utförs på Monticos test- och kompetenscenter runt om i Sverige.

Kvalitetssäkrat system

Huvudman för systemet är Svensk Industrivalidering som ansvarar för systems drift och vidareutveckling. Kopplat till systemet finns ett brett nätverk av industriföretag som deltar aktivt som referensföretag och är kravställare på systemets innehåll och utformning.

Ämnesexperter svarar för systemets sakinnehåll och ett granskningsråd med kvalificerade ledamöter från referensföretag, ämnesexperter och testcenter svarar ytterst för systemets kvalitetssäkring avseende reliabilitet och validitet. Systemet revideras vart tredje år.

Industrivalidering logga

Frågor om validering?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av validering?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.