Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Utförande av oförstörande provning

Utförande av oförstörande provning (OFP)

Oförstörande provning (OFP) är en provningsmetod som, utan att förstöra eller deformera materialet, kontrollerar svetsade konstruktioner, härdade detaljer, smidda ämnen och bearbetade material efter felaktigheter som tex sprickor, porer och bindfel – på eller strax under ytan.

Om tjänsten

Vi utför oförstörande provning inom metoderna:

  • Visuell kontroll (VT2) enligt ISO 17637
  • Penetrantprovning (PT2) enligt ISO 3452
  • Magnetpulverprovning (MT2) enligt ISO 17638

Provningarna kan göras på plats hos er, men även utföras på vårt svetstekniska center i Tranås. Där har vi anpassade lokaler, provningsbänkar och arbetsutrustning för att genomföra OFP.

Den oförstörande provningen utförs enligt godkända provningsprocedurer och efter genomförd provning utfärdas protokoll.

Våra tekniker är certifierade och kompetensprovade i nivå II enligt SS-EN ISO 9712:2012 på samtliga provningsmetoder.

För andra oförstörande provningsmetoder som tex radiografering (RT) och ultraljudsprovning (UT) samarbetar vi med andra provningsföretag.

Vad är penetrantprovning?

Penetrantprovning är en oförstörande provmetod, som kan avslöja sprickor som inte är synliga för blotta ögat. Provstycket läggs i en starkt färgad vätska med låg ytspänning, och får ligga så länge att vätskan tränger in i alla ojämnheter. Provstycket tas sedan upp, sköljs av, och får eventuellt torka.

Därefter appliceras en så kallad framkallare, som kan bestå av ett vitt pulver uppslammat i flyktig vätska. När vätskan avdunstat ligger en tunn hinna av framkallningsmedlet kvar, och när färgämne från sprickorna tränger in i hinnan, blir sprickorna synliga. Istället för en starkt färgad penetrant kan fluorescerande färg användas, och vid inspektionen belyses då ytan med ultraviolett ljus.

Vad är magnetpulverprovning? 

Magnetpulverprovning är en oförstörande provmetod, som gör det möjligt att upptäcka dolda ojämnheter (främst sprickor) i magnetiska material. Provstycket magnetiseras, varefter en suspension av finfördelad magnetisk järnoxid spolas över provytan. Om provstycket är homogent och utan ytfel, kommer det magnetiska flödet att var jämnt och järnoxiden fördelas då också jämnt över ytan.

Om det däremot finns en spricka i materialet, så kommer den orsaka en ojämnhet i det magnetiska flödet, vilket kommer att ge sig till känna som en ansamling av järnoxid (en mörk rand). Metoden används främst för sprickundersökningar på smidda ämnen (smidessprickor).

Frågor om tjänsten?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Intresserad av tjänsten?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.