Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Teamledarutbildning / Teamledarutbildning steg 2

Teamledarutbildning – steg 2

I teamledarutbildningens andra del fräschar vi upp och reflekterar kring erfarenheterna från steg 1 och gräver samtidigt djupare i ledarrollens utmaningar. Utbildningen ger deltagaren ytterligare svar och nycklar som stärker självkänslan i rollen som teamledare.

Pris:

7 900 SEK exkl moms

(I priset ingår lunch och fika under utbildningsdagarna)

Plats:

Värnamo, Jönköping, Tranås eller annan ort vid överenskommelse.

Längd:

Fyra halvdagar
(inom satt tidsram)

Om utbildningen

Syftet med utbildningens steg 2 är att, tillsammans med steg 1, ge en komplett verktygslåda med kunskaper och insikter för att bli en framgångsrik teamledare. I teamledarutbildning steg 2 analyseras de erfarenheter deltagaren hittills fått efter första delen och får sedan ytterligare ett antal ledarverktyg som är tillämpbara i vardagen.

Pedagogiken i samtliga Monticos ledarskapsutbildningar är ”upplevelsebaserad inlärning”. Deltagarna delar med sig av upplevelser som undersöks gemensamt. Teorier om upplevelsens orsak och verkan diskuteras. Deltagarna tränar och arbetar aktivt med praktiska övningar som är aktuella och kopplade till den egna verksamheten. Feedback, kommunikation, värderingar och självbild är viktiga begrepp i utbildningen.

Kursinnehåll och upplägg

Monticos teamledarutbildning steg 2 är förlagd på fyra separata utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfälle 2 och 3 får deltagaren specifika hemuppgifter.

Dag 1

 • Självpresentationer och förväntningar
 • Kort repetition av första kursen
 • Befattningsbeskrivning nuläge, rollens utmaningar
 • Ta i det lilla ”p:et”
 • Hållbart ledarskap

Dag 2

 • Teambuilding – positiv feedback
 • Grunder i Lean – spel
 • Ny hemuppgift

Dag 3

 • Backspegel
 • Redovisning hemuppgift
 • Ledarbidrag
 • SWOT, utveckla resurserna, grupparbete
 • Synliggör, operativ styrning, se matchen, odla bra attityd

Dag 4

 • Pulsmöten – att leda pulsmöten
 • Process och flöde
 • Prioriterings-/PGSA-verktyg
 • Ledarskapsdiagnos
 • Kompetensmatris – kompetensplan
 • Individuell handlingsplan, nytt personligt ”kontrakt”/bodyguard

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen riktar sig till dig som har genomgått teamledarutbildningens steg 1.

Nätverka med andra ledare

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att delta i vårt teamledarnätverk som erbjuder ledare och chefer en unik möjlighet att vidareutvecklas och samtidigt knyta kontakter med andra ledare i samma position. Läs mer om nätverket här.

Frågor om utbildningen?

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig vidare.

Telefon:

010-265 95 00

Det är vi som håller i utbildningen

Michael Kullberg.

Michael Kullberg

Verksamhetsutvecklare och utbildare i ledarskap, coachning och nätverk. Erfarenhet som VD, försäljnings-, marknads- och produktchef på internationella företag.

Ledare Thomas Gustavsson.

Thomas Gustavsson

Verksamhetsutvecklare, coach och projektledare för kompetenshöjande insatser. Utbildare i ledarskap med 25 års egen erfarenhet på olika chefspositioner. Certifierad i Thomas PPA. 

Kommande utbildningstillfällen

Nedan ser du kommande utbildningstillfällen. Klicka ”boka” på ett tillfälle för att komma vidare med din bokning. Behöver du hjälp med din bokning så kan du kontakta oss på 010-265 95 00 eller info@montico.se.

Inga tillgängliga datum för den valda kursen

« Bakåt


Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Intresserad av utbildningen?

Då kan du göra en intresseanmälan så återkommer vi så snart som möjligt med mer information om utbildningen och besvarar eventuella frågor och funderingar.

En intresseanmälan är inte bindande.