Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Svetsteknik / Visuell kontroll nivå 2

Visuell kontroll nivå 2

Förstärk dina färdigheter inom visuell kontroll (VT) med vår förkortade 2-dagarsutbildning. Efter avklarad utbildning och certifiering får du behörighet (begränsad) till industri- och produktsektor.

Pris

Utbildning:
15 000 SEK/deltagare

Examinering:
16 300 SEK/deltagare

Omfattning

Utbildning:
2 dagar (10 timmar)

Examinering:
8 timmar

Plats

På Monticos svetstekniska center i Tranås.

Nästa utbildning

Utbildning:
17-18 oktober

Examinering:
19 oktober

Om utbildningen

Visuell kontroll (VT) är den vanligaste provningsmetoden inom oförstörande provning (OFP). Visuell kontroll innebär mätning av form och dimensioner samt syning och bedömning av diskontinuiteter.

Vår tvådagarsutbildning följer de krav som ställs i SS-EN ISO 9712 och ger dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra visuell kontroll inom industri- och produktsektor. Utbildningen görs på vårt svetstekniska center i Tranås.

Vi erbjuder även examination som bokas separat. Efter godkänd examination kan du bli certifierad i VT 2 enligt ISO 9712 och erhålla ett certifikat. Certifikatet är ett bevis på tredjepartscertifiering och är personligt.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildning – dag 1 och 2

 • Metodens bakgrund och historia
 • Olika typer av svetsmetoder
 • Svetsdefekter
 • Korrosion och dess inverkan
 • Färg och ljusspektra
 • Tillverkningsdefekter
 • Driftinducerade defekter
 • Det mänskliga ögat
 • Svetsbeteckningar
 • Normer och provningsföreskrifter
 • Upprättande av provningsspecifikation

Examination/Certifiering – dag 3

Examineringen görs normalt i samband med utbildningen men kan vid behov göras vid annat tillfälle. Examinering sker i teoretiska och praktiska prov enligt ISO 9712.

Vid godkänd examinering görs ansökan om certifiering. Ansökan sker till CSM NDT. Certifikatet är giltigt i 5 år.

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

 • Industrisektor: Tillverkning
 • Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

Förkunskaper

 • Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar

Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad med mera

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Har du frågor om utbildningen?

Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.