Hem / Utbildning / Företagsutbildningar / Svetsteknik / Penetrantprovning nivå 2

Penetrantprovning nivå 2

Få fördjupade kunskaper och praktiska färdigheter inom penetrantprovning med vår förkortade 2-dagarsutbildning. Efter avklarad utbildning och certifiering får du behörighet (begränsad) till industri- och produktsektor.

Pris

Utbildning:
15 000 SEK/deltagare

Examinering:
16 300 SEK/deltagare

Omfattning

Utbildning:
2 dagar (10 timmar)

Examinering:
8 timmar

Plats

På Monticos svetstekniska center i Tranås.

Nästa start

Utbildning:
7-8 november

Examinering:
9 november

Om utbildningen

Vid penetrantprovning (PT) används en vätska med speciella fysikaliska och kemiska egenskaper som tränger sig igenom eventuella defekter i testprovet. Penetrantprovning kan användas på samma föremål som magnetpulverprovning men har fördel att det kan användas på icke-poröst material, icke-magnetiska material SOM metaller, glas, keramik och plast.

Vår förkortade utbildning, som görs på vårt svetstekniska center i Tranås, ger dig fördjupade kunskaper och praktisk kompetens inom penetrantprovning. Utbildningen följer internationella standarder och krav som fastställs i ISO 9712:2012.

Efter utbildningen kan du även boka en examination. Det ger dig möjlighet att bli certifierad i PT 2 enligt ISO 9712. Vid certifiering erhåller du ett personligt certifikat som är ett bevis på tredjepartscertifiering.

Kursinnehåll och upplägg

Utbildning – dag 1 och 2

 • Grundprinciperna för penetrantprovning
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning
 • Val av penetrantprovningsmetod
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation med mera
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter)
 • Praktiskt handhavande
 • Normer och provningsföreskrifter
 • Rapportering av provningsresultatet

Examination/Certifiering – dag 3

Examineringen genomförs vanligtvis i samband med utbildningen. Vid behov kan examineringen även ske vid andra tillfällen. Examineringen omfattar teoretiska och praktiska prov enligt ISO 9712.

Efter godkänd examinering sker ansökan om certifiering till CSM NDT.

Denna utbildning/certifiering ger behörighet (begränsad) till:

 • Industrisektor: Tillverkning
 • Produktsektor: Svetsade produkter (w) (alla typer av svetsar, inklusive lödning, för järn, stål och icke järnbaserade metaller och legeringar)

Förkunskaper

 • Allmän kunskap om svetsmetoder: GAS, MIG/MAG, TIG, dess fördelar och nackdelar

Nedanstående krav ska dokumenteras med ett intyg eller diplom och godkännas av Montico före utbildningens start.

 • Svetsdefekter: Klassificering enligt ISO 6520
 • Bedömning av svetsdefekter: Bedömning och ställningstagande gentemot ISO 5817
 • Svetsbeteckningar: ISO 2553: ritningsregler, grundsymboler, svetsbeteckningens uppbyggnad med mera

Deltagare med godkänt IW eller IWS-diplom uppfyller kraven som gäller för att delta.

Har du frågor om utbildningen?

Om du har några funderingar kring utbildningen är du välkommen att kontakta oss genom att skicka en intresseanmälan. Vi återkommer så snart som möjligt.

CSMNDT logga

Examinering för Magnetpulverprovning, Penetrantprovning och Visuell kontroll nivå 2 görs i samarbete med CSM NDT.